Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media

A cincea predică de Postul Mare 2024 a card. Raniero Cantalamessa (22 martie 2024)

Eu sunt calea, adevărul și viața

În itinerarul nostru prin a patra Evanghelie, pentru a descoperi cine este Isus pentru noi, am ajuns la ultima etapă. Intrăm în ceea ce suntem obișnuiți să definim "discursurile de adio" ale lui Isus adresate apostolilor săi. De această dată nu încerc nici măcar să fac un rezumat al contextului și să scot în evidență diferitele unități și subîmpărțiri. Ar fi ca și cum aș vrea să trasez cadre și să disting sectoare într-o revărsare de lavă care coboară din crater. De aceea mergem direct la cuvântul pe care intenționăm să-l adunăm în această meditație: "În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. De n-ar fi așa, v-aș fi spus: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? Și, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți calea». Toma i-a zis: «Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea ști calea?». Isus i-a spus: «Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine»" (In 14,2-6).

"Eu sunt calea, adevărul și viața": cuvinte pe care o singură persoană din lume le putea rosti și le-a rostit de fapt. Cristos este calea și este destinația călătoriei. Fiind Cuvânt veșnic al Tatălui, este adevărul și viața; fiind Cuvânt făcut trup, este calea.

Am avut ocazia de a-l contempla pe Cristos ca viață, comentând cuvântul său "Eu sunt pâinea vieții", ca adevăr comentând celălalt cuvânt al său "Eu sunt lumina lumii". De aceea să ne concentrăm asupra lui Cristos cale. După ce l-am contemplat pe Cristos ca dar, avem ocazia de a-l contempla ca model. "Deoarece – scrie Kierkegaard – Evul Mediu deviase tot mai mult accentuând latura lui Cristos ca model, Luther a accentuat cealaltă latură, afirmând că el este dar și că acest dar revine credinței să-l accepte". Dar acum – adăuga același autor – trebuie să se insiste și asupra lui Cristos model, dacă nu se vrea ca doctrina despre credință să se rezolve într-o frunză de smochin care acoperă omisiunile cele mai anticreștine[1].

Isus continuă să spună celor pe care-i întâlnește – adică nouă, în acest moment – ceea ce le spunea apostolilor și celor pe care-i întâlnea în timpul vieții sale pământești: "Veniți după mine", sau la singular: "Urmează-mă!". Urmarea (în greacă, acolouthia) lui Cristos este o temă nemărginită. Despre ea a fost scris în cartea cea mai iubită și cea mai citită în Biserică, după Biblie, și anume Imitațiunea lui Cristos. Noi ne limităm să spunem despre ea ceea ce ne folosește pentru a trece la unele aplicații practice, tot cu caracter spiritual și personal, așa cum ne-am stabilit în aceste meditații.

Tema urmării lui Cristos ocupă un loc relevant în a patra Evanghelie. A-l urma pe Isus este aproape un sinonim cu a crede în el. Totuși, a crede este o aptitudine a minții și a voinței; imaginea "căii" și a "mersului" scoate în evidență un aspect important al credinței, care este "mersul", adică dinamismul care trebuie să caracterizeze viața creștinului și repercusiunea pe care credința trebuie s-o aibă în conduita de viață. Urmarea – spre diferență de credință și de iubire – nu indică numai o aptitudine a minții și a inimii, ci trasează pentru discipol un program de viață care implică o împărtășire totală: a modului de a trăi, a destinului și a misiunii Domnului.

* * *

Cu importanța dată episodului spălării picioarelor, Ioan a voit să sublinieze un domeniu deosebit și prioritar al urmării lui Cristos, cel al slujirii (In 13,12-15). Dar nu voi vorbi despre slujire. Acestei teme i-am dedicat ultima predică din Postul Mare trecut și nu este cazul să mă repet. Și pentru că eu cred că sunt cel mai puțin calificat să vorbesc despre slujire, exercitând, în viața mea, aproape numai "slujirea Cuvântului" care, oricât de importantă ar fi, este și relativ ușoară și mai satisfăcătoare decât multe alte slujiri în Biserică.

Mai degrabă aș vrea să vorbesc despre ceea ce caracterizează urmarea lui Cristos și o distinge de orice alt tip de urmare. Despre un artist, despre un filozof, despre un literat se spune că s-a format la școala acestui sau acelui maestru renumit. Și despre noi, călugării, se spune că ne-am format la școala, care a lui Benedict, care a lui Dominic, care a lui Francisc, care a lui Ignațiu de Loyola și care a altor bărbați sau femei. Dar între această urmare și cea a lui Cristos există o diferență esențială. Ea este exprimată, cum nu s-ar putea face mai bine, de cuvintele lui Ioan însuși la sfârșitul Prologului Evangheliei sale: "Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Isus Cristos" (In 1,17).

Pentru noi, călugării, asta înseamnă: regula ne-a fost dată prin fondatorul nostru sau prin fondatoarea noastră, dar harul și forța de a o pune în practică ne vine numai de la Isus Cristos. Pentru noi și pentru toți creștinii în același mod, acel cuvânt înseamnă și un alt lucru, încă și mai radical: evanghelia ne-a fost dată de Isus pământesc, dar capacitatea de a o respecta și a o pune în practică ne vine numai de la Cristos înviat, prin Duhul său!

Sfântul Toma de Aquino a scris, în această privință, cuvinte care pe buzele unui învățător mai puțin autoritar decât el ne-ar lăsa perplecși. Comentând afirmația paulină: "litera ucide, Duhul dă viața" (2Cor 3,6), el scrie: "Prin literă se înțelege orice lege scrisă care rămâne în afara omului, chiar și preceptele morale conținute în evanghelie; din acest motiv și litera evangheliei ar ucide, dacă nu s-ar adăuga, înăuntru, harul credinței care vindecă"[2]. A înțeles asta din experiență personală Sfântul Augustin și de aceea a inventat acea rugăciune extraordinară a sa: "Doamne, tu îmi poruncești să fiu curat. Ei bine, dă-mi ceea ce îmi poruncești și apoi poruncește-mi ceea ce vrei"[3].

Iată pentru ce mare parte dintre discursurile lui Isus la ultima cină au ca obiect pe Duhul Mângâietor pe care el avea să-l trimită asupra apostolilor. Să amintim una dintre promisiunile sale în această privință: "Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă, când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă" (In 16,12-14).

Dacă Isus este "calea" (în greacă, odós), Duhul Sfânt este "călăuza" (în greacă, odegós sau odegía). Așa îl definea deja Sfântul Grigore de Nissa[4] și așa îl invocă Biserica latină în Veni Creator. De fapt, cele două versete "Ductore sic te praevio – vitemus omne noxium" înseamnă "cu tine care ne ești călăuză (ductor) vom evita orice rău".

* * *

Printre diferitele funcțiuni pe care Isus le atribuie Mângâietorului, în această lucrare în favoarea noastră, cea asupra căreia vrem să ne oprim este aceea de Sufleor: "Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu" (14,26). "El vă va aminti": Vulgata Latina traducea cu ipse suggeret vobis: "El vă va sugera".

Sufleorul, la teatru, stă ascuns într-o cavitate și este invizibil pentru public: exact ca Duhul Sfânt care luminează totul, rămânând el invizibil și, pentru a spune așa, în culise. Sufleorul rostește cuvintele în șoaptă pentru a nu fi auzit de public, și Duhul vorbește "în șoaptă", liniștit. Însă spre deosebire de sufleorii umani, el nu vorbește urechilor, ci inimii; nu sugerează mecanic cuvintele evangheliei, ca un copiator, ci le explică, le adaptează, le aplică la situații.

Desigur, vorbim despre "inspirațiile Duhului", așa-numitele "inspirații bune". Fidelitatea față de inspirații este calea cea mai scurtă și mai sigură spre sfințenie. Noi nu știm de la început care este în concret sfințenia pe care Dumnezeu o vrea de la fiecare dintre noi; Dumnezeu singur o cunoaște și ne-o dezvăluie treptat ce drumul continuă. De aceea nu este suficient a avea un program de perfecțiune foarte clar, pentru a-l realiza după aceea progresiv. Nu există un model de perfecțiune identic pentru toți. Dumnezeu nu face sfinți în serie, lui nu-i place clonarea. Fiecare sfânt este o invenție inedită a Duhului. Dumnezeu poate să ceară unuia opusul a ceea ce cere altuia. Rezultă că pentru a ajunge la sfințenie omul nu se poate limita să respecte niște reguli generale care sunt valabile pentru toți. Trebuie să înțeleagă și ceea ce Dumnezeu îi cere lui, și numai lui.

Or, ceea ce Dumnezeu vrea diferit și deosebit de la fiecare se descoperă prin evenimentele vieții, prin cuvântul Scripturii, prin conducerea directorului spiritual, dar mijlocul principal și obișnuit sunt inspirațiile harului. Acestea sunt solicitări interioare ale Duhului în adâncul inimii, prin care Dumnezeu nu numai că face cunoscut ceea ce dorește de la noi, ci dă forța necesară, și adesea și bucuria, pentru a îndeplini, dacă persoana este de acord.

Să ne gândim la ce s-ar fi întâmplat dacă Maica Tereza de Calcutta s-ar fi încăpățânat să respecte regulile canonice în vigoare atunci în institutele călugărești. Până la vârsta de 36 de ani, ea era o soră dintr-o congregație călugărească, fidelă desigur vocației sale și dedicată muncii sale, dar nimic care să fi prevăzut în ea ceva extraordinar. În timpul unei călătorii cu trenul de la Calcutta la Darjeeling pentru reculegerea sa spirituală anuală a avut loc faptul care a schimbat viața sa. Duhul Sfânt i-a "șoptit" la urechea inimii o invitație clară: părăsește ordinul tău, viața ta precedentă și pune-te la dispoziția mea pentru o operă pe care eu ți-o voi indica. În rândul fiicelor Maicii Tereza această zi – 10 septembrie 1946 – este amintită cu numele de "Zi a inspirației". Când este vorba de decizii importante pentru sine sau pentru alții, inspirația trebuie să fie supusă și confirmată de autoritate sau de propriul părinte spiritual. De fapt, așa a făcut Maica Tereza. Ne expunem pericolului dacă ne încredințăm numai propriei inspirații personale.

Inspirațiile bune au ceva în comun cu inspirația biblică, aparte desigur autoritatea și însemnătatea care sunt în mod esențial diferite. "Dumnezeu i-a spus lui Abraham…", "Domnul i-a vorbit lui Moise": această vorbire a Domnului nu era, din punct de vedere al fenomenologiei, ceva diferit de ceea ce are loc în inspirațiile harului. Glasul lui Dumnezeu, și pe Sinai, nu răsuna în exterior, ci înăuntrul inimii sub formă de claritate, de impulsuri, provenind de la Duhul Sfânt. Cele zece porunci nu au fost imprimate de degetul lui Dumnezeu pe table de piatră (ne este greu chiar și să ne imaginăm!), ci pe inima lui Moise care după aceea le-a imprimat pe table de piatră. "Conduși de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu" (2Pt 1,21); ei erau cei care vorbeau, dar conduși de Duhul Sfânt; repetau cu gura ceea ce ascultau în inimă. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, scrie legea sa în inimi (Ier 31,33).

Fiecare fidelitate față de o inspirație este recompensată de inspirații tot mai frecvente și mai puternice. Este ca și cum sufletul s-ar antrena pentru a ajunge la o percepție tot mai clară a voinței lui Dumnezeu și la o facilitate mai mare în împlinirea ei.

* * *

Problema cea mai delicată, cu privire la inspirații, a fost mereu aceea de a discerne acelea care vin de la Duhul lui Dumnezeu de acelea care provin de la duhul lumii, de la propriile patimi sau de la duhul rău. Tema discernământului duhurilor a avut de-a lungul secolelor o evoluție însemnată. La origine, el era conceput drept carisma care folosea pentru a distinge – între cuvintele, rugăciunile și profețiile rostite în adunare – cele care proveneau de la Duhul lui Dumnezeu și cele care nu proveneau de la el. În exercitarea sa comunitară, carisma profeției trebuie să fie însoțită, pentru apostol, de cea a discernământului duhurilor: "Altuia îi este dată profeția, altuia, discernământul duhurilor" (1Cor 12,10).

Sensul originar al carismei, înțeles de Paul, pare să fie foarte precis și limitat. Se referă la receptarea profeției însăși, la evaluarea sa din partea unuia sau mai multor membri ai adunării, înzestrați și ei cu spirit profetic. Însă și asta nu atât pe baza unei analize raționale, cât pe baza unei inspirații a aceluiași Duh. Sensul discernământului (diakrisis) oscilează, așadar, între a distinge și a interpreta: a distinge dacă a vorbit Duhul lui Dumnezeu sau un duh diferit, a interpreta ce a voit să spună Duhul într-o situație concretă. Tot la acest dar al discernământului se referă cunoscuta recomandare a apostolului: "Nu stingeți Duhul! Nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate: păstrați ceea ce este bun! Fiți departe de orice fel de rău!" (1Tes 5,19-22).

Dacă trebuie să ținem cont de experiența actuală a mișcărilor penticostale și carismatice, trebuie să ne gândim că această carismă ar consta în capacitatea adunării, sau a unora din ea, de a reacționa activ la un cuvânt profetic, la un citat biblic sau la o rugăciune, exprimând – cu exclamația "confirm!" sau cu alte mici semne ale capului și ale vocii – aprobare față de cuvântul ascultat sau arătând, dimpotrivă – cu tăcerea și cu trecerea la altul –, o evaluare negativă. În acest mod, profeția adevărată și falsă este judecată "după roadele" pe care le produce, sau nu le produce, așa cum întocmai recomanda Isus (cf. Mt 7,16). Această semnificație originară a discernământului duhurilor – spusă între paranteze – ar putea să fie de mare actualitate și astăzi în dezbateri și în reuniuni, ca acelea care începem să le experimentăm în dialogul sinodal.

În epoca succesivă, în spiritualitatea atât orientală, cât și occidentală, carisma discernământului duhurilor a folosit mai ales pentru a discerne inspirațiile discipolului din partea unui bătrân (ca în monahism), și mai în general pentru a discerne propriile inspirații. Evoluția nu este arbitrară; de fapt, este vorba de același dar, chiar dacă este aplicat la subiecți și în contexte diferite: contextul comunitar în primul caz, cel personal în al doilea.

Există criterii de discernământ pe care le-am putea numi obiective. În domeniul doctrinal ele se rezumă pentru Paul în recunoașterea lui Cristos ca Domn: "Nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune «Anatema să fie Isus!» și nimeni nu poate să spună «Isus este Domnul» decât prin Duhul Sfânt" (1Cor 12,3); pentru Ioan se rezumă în credința în Cristos și în întruparea sa: "Iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci discerneți duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci mulți profeți falși au apărut în lume! Prin aceasta îl cunoașteți pe Duhul lui Dumnezeu: orice duh care îl mărturisește pe Isus Cristos venit în trup este de la Dumnezeu. Dar orice duh care nu-l mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu" (1In 4,1-3).

În domeniul moral, un criteriu fundamental este dat de coerența Duhului lui Dumnezeu cu sine însuși. El nu poate să ceară ceva care să fie contrar voinței divine, așa cum este exprimată în Scriptură, în învățătura Bisericii și în îndatoririle propriei stări. O inspirație divină nu va cere niciodată să se facă fapte pe care Biserica le consideră imorale, oricâte argumente contrare fictive este capabil să ofere trupul în aceste cazuri; de exemplu, că Dumnezeu este iubire și de aceea tot ceea ce se face din iubire este de la Dumnezeu.

Însă, uneori, aceste criterii obiective nu sunt suficiente, pentru că alegerea nu este între bine și rău, ci este între un bine și un alt bine și este vorba de a vedea care este lucrul pe care îl vrea Dumnezeu, într-o circumstanță precisă. Mai ales pentru a răspunde la această exigență, Sfântul Ignațiu de Loyola a dezvoltat doctrina sa despre discernământ. Aproape că îmi este rușine să vorbesc despre această temă aici…, dar să spunem măcar ceva. Sfântul invită să observăm intențiile – el le numește "duhuri" – care se află în spatele unei alegeri și reacțiile pe care ea le provoacă[5]. Se știe că ceea ce vine de la Duhul lui Dumnezeu aduce cu sine bucurie, pace, liniște, dulceață, simplitate, lumină. În schimb, ceea ce provine de la duhul răului aduce cu sine tulburare, agitație, neliniște, dezorientare, întuneric. Apostolul Paul scoate în evidență acest lucru contrapunând între ele roadele trupului (dușmănii, discordiile, gelozia, mâniile, dezbinările, invidiile) și roadele Duhului care sunt în schimb iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea (Gal 5,22).

Este adevărat, în practică, lucrurile sunt mai complexe. O inspirație poate veni de la Dumnezeu și, cu toate acestea, să provoace o mare tulburare. Dar acest lucru nu este datorat inspirației care este dulce și pașnică așa cum este tot ceea ce provine de la Dumnezeu; mai degrabă se naște din rezistența care se opune inspirației sau din faptul că ne cere ceva ce nu suntem gata să-i dăm. Dacă inspirația este primită, inima se află foarte repede într-o pace profundă. Dumnezeul răsplătește orice mică victorie în acest domeniu, făcând ca sufletul să simtă aprobarea sa, care este bucuria cea mai curată care există în lume.

Un domeniu în care este foarte important să se practice discernământul – în afară de cel al intențiilor și al deciziilor – este domeniul sentimentelor. Nimic nu este mai înșelător decât iubirea. Natura este foarte abilă să promoveze ca provenind de la duh ceea ce provine de la trup. În acest domeniu este mai necesar ca oricând să se țină cont de sfatul pe care poetul latin Ovidiu îl dădea tocmai cu privire la relele iubirii: "Principiis obsta": "Opune-te începuturilor", "Sero medicina paratur": "Este prea târziu pentru medicina, când răul, din cauza prea multelor întârzieri, a dobândit vigoare"[6].

* * *

Rodul concret al acestei meditații trebuie să fie o decizie reînnoită de a ne încredința în toate și pentru toate conducerii interioare a Duhului Sfânt, ca printr-un soi de "direcțiune spirituală". Trebuie să ne abandonăm toți Învățătorului interior care ne vorbește fără zgomot de cuvinte. Ca buni actori, trebuie să ținem urechea îndreptată, în marile și în micile ocazii, spre glasul acestui "sufleor" ascuns, pentru a recita cu fidelitate partea noastră pe scena vieții. Este ceea ce se înțelege cu expresia "docilitate față de Duhul".

Este mai ușor decât credem noi, pentru că el ne vorbește înăuntru, ne învață orice lucru și ne instruiește cu privire la toate. Este suficientă uneori o simplă privire interioară, o mișcare a inimii, o clipă de reculegere și de rugăciune. Scrie Ioan în Prima Scrisoare: "Dar în ce vă privește, rămâne în voi ungerea pe care ați primit-o de la el și nu aveți nevoie ca să vă învețe cineva, ci, întrucât ungerea lui vă învață despre toate – iar ea este adevărată, și nu falsă –" (1In 227).

Cu privire la aceste cuvinte, Sfântul Augustin instaurează un contradictoriu neobișnuit, viu cu apostolul. În comentariul său la Prima Scrisoare a lui Ioan el scrie: "Eu îl întreb pe Ioan: «Cei cărora tu le adresai aceste cuvinte aveau deja ungerea… Atunci pentru ce le-ai scris această scrisoare? Pentru ce să-i instruiești?»… Aici este un mare mister asupra căruia trebuie să reflectăm, o, fraților. Sunetul cuvintelor noastre lovește urechile, dar adevăratul învățător se află înăuntru… Noi putem îndemna cu sunetul vocii, dar dacă înăuntru nu există cel care învață, este vorba de zgomot inutil"[7].

Dacă a primi inspirațiile este important pentru fiecare creștin, este vital pentru cel care are misiuni de conducere în Biserică. Numai astfel se permite Duhului lui Cristos să conducă el însuși Biserica sa prin reprezentanții săi umani. Nu este necesar ca pe o navă toți pasagerii să fie lipiți cu urechea de radioul de bord pentru a primi semnale despre rută, despre eventuale iceberguri și despre condițiile vremii, ci este indispensabil ca să fie așa responsabilii de bord. Dintr-o "inspirație divină", primit curajos de Sfântul Papă Ioan al XXIII-lea, s-a născut Conciliul Vatican II. În același mod s-au născut, după el, alte gesturi profetice, de care cei care vor veni după noi își vor da seama.

Fie ca la acest Paște, Domnul înviat să facă să răsune, el însuși, în inima noastră, vreunul din acele divine "Eu sunt" ale sale pe care le-am meditat în acest Post Mare! Mai ales cel care proclamă victoria sa pascală: "Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci" (In 11,25-26).

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Jurnal, X 1 A 154.

[2] Toma de Aquino, Summa theologiae, I-IIae, q. 106, a. 2.

[3] Ibid., q. 106, a. 1; cf. deja Augustin, De Spiritu et littera, 21, 36.

[4] Grigore de Nissa, De fide (PG 45, 141C).

[5] Cf. Ignațiu de Loyola, Exerciții spirituale, Săptămâna a IV-a (ed. BAC, Madrid, 1963, p. 262 șu).

[6] Ovidiu, Remedia amoris, V,91.

[7] Augustin, Tratate despre Prima Scrisoare a lui Ioan, 3, 13.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat