Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media

A patra predică de Postul Mare 2024 a card. Raniero Cantalamessa (15 martie 2024)

Eu sunt învierea și viața

În comentariul nostru la solemnele "Eu sunt" ale lui Cristos din Evanghelia lui Ioan, am ajuns la capitolul 11. El este ocupat în întregime de episodul învierii lui Lazăr. Învățătura pe care Ioan a voit s-o transmită Bisericii cu înțeleapta compunere a capitolului se poate rezuma în trei puncte.

Primul punct: Isus îl învie pe prietenul Lazăr (In 11,1-44).

Al doilea punct: Învierea lui Lazăr provoacă osândirea la moarte a lui Isus (11,47-50): "Așadar, arhiereii și fariseii, adunând Sinedriul, au spus: «Ce să facem, pentru că acest om face multe semne? Dacă-l lăsăm așa, toți vor crede în el; vor veni romanii, ne vor lua pe noi și vor distruge și sanctuarul nostru, și neamul». Unul dintre ei, Caiafa, care era marele preot în anul acela, le-a zis: «Voi nu știți nimic, nici nu înțelegeți că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară întregul neam»".

Al treilea punct: Moartea lui Isus va procura învierea tuturor celor care cred în el (11,51-53). De fapt, evanghelistul comentează: "Însă nu a spus aceasta de la sine, ci, fiind mare preot în anul acela, a profețit că Isus avea să moară pentru popor. Și nu numai pentru popor, ci și pentru a-i aduna laolaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. Din ziua aceea, au hotărât să-l ucidă".

Rezumând, învierea lui Lazăr provoacă moartea lui Isus; moartea lui Isus provoacă învierea celui care crede în el!

* * *

Acum putem să ne concentrăm asupra cuvântului de autorevelare conținut în context: "Isus i-a spus: «Fratele tău va învia». Marta i-a zis: «Știu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă». Isus i-a spus: «Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci" (11,23-25).

"Eu sunt învierea!" Ne întrebăm: Despre care înviere vorbește Isus aici? Marta se gândește la învierea finală. Isus nu neagă această înviere "din ziua de pe urmă", pe care în altă parte el însuși o promite (In 6,54), dar aici anunță un lucru nou: că învierea începe deja de acum pentru cel care crede în el. Sfântul Augustin comentează: "Domnul ne-a indicat o înviere a morților care precedă învierea finală. Și nu este vorba de o înviere ca aceea a lui Lazăr sau a fiului văduvei din Nain… care au înviat pentru a muri încă o dată"[1].

După cum se vede, ideea unei învieri "spirituale" și existențiale, care are loc deja în această viață grație credinței, nu era necunoscută în tradiția creștină. Noutatea a intervenit atunci când s-a voit să se facă din ea unica semnificație a cuvântului lui Isus. Este cunoscută poziția lui Bultmann, acum depășită în mare parte, dar care bântuia atunci când studiam eu teologie. Conform lui, învierea despre care vorbește Isus este o înviere existențială, o trezire de conștiință, bazată pe credință. Suntem pe linia vagului "apel la decizie" și a "deciziei pentru Dumnezeu", la care el reduce aproape tot mesajul evangheliei.

Dar Ioan dedică două capitole întregi din Evanghelia sa învierii reale și trupești a lui Isus, furnizând câteva dintre cele mai detaliate informații despre ea. Așadar, pentru el nu este numai "cauza lui Isus", adică mesajul său, care a înviat din morți - așa cum a scris cineva -, ci persoana sa![2]

Învierea actuală nu o înlocuiește pe cea finală a trupului, ci este garanția ei. Ea nu zădărnicește și nu face inutilă învierea lui Cristos din mormânt, ci dimpotrivă se întemeiază chiar pe ea. Isus poate spune "Eu sunt învierea", pentru că el este Cel înviat! Înainte de Ioan, Apostolul Paul a fost cel care a afirmat legătura indisolubilă dintre credința creștină și învierea reală a lui Cristos. Este mereu util și salutar să ne amintim de cuvintele sale vehemente adresate corintenilor: "Însă dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră și zadarnică este credința voastră. Iar noi suntem găsiți martori falși ai lui Dumnezeu, pentru că dăm mărturie împotriva lui Dumnezeu, spunând că l-a înviat pe Cristos, pe care nu l-a înviat, de vreme ce morții nu învie. Căci dacă morții nu învie, nici Cristos nu a înviat, iar dacă Cristos nu a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre" (1Cor 15,14-17).

Însuși Isus a indicat învierea sa ca semnul prin excelență al autenticității misiunii sale. Adversarilor care îi cereau un semn, el dă un răspuns care cu greu se poate atribui altora decât lui Isus însuși: "Această generație rea și adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul: așa cum Iona a fost trei zile și trei nopți în burta peștelui, tot așa Fiul Omului va fi trei zile și trei nopți în inima pământului" (Mt 12,39-40). Opozanții săi știau bine că Iona n-a rămas pentru totdeauna în burta peștelui, ci a ieșit de acolo după trei zile.

Am vorbit, într-o meditație precedentă, despre prejudecata prezentă în cei care cred în privința credinței, care nu este mai mică decât aceea pe care ei o reproșează celor care cred. De fapt, le reproșează celor care cred că nu pot să fie obiectivi, din moment ce credința le impune lor, de la început, concluzia la care trebuie să ajungă, fără a-și da seama că la fel se întâmplă între ei. Dacă se pornește de la ideea că Dumnezeu nu există, că supranaturalul nu există și că minunile nu sunt posibile, concluzia la care se va ajunge este și ea dată de la început, de aceea, literalmente, o pre-judecată.

Învierea lui Cristos constituie cazul cel mai exemplar al acestui lucru. Niciun eveniment din antichitate nu este sprijinit de atâtea mărturii de primă mână ca acesta. Unele dintre ele provin de la personalități de calibrul intelectual al lui Saul din Tars care anterior combătuse cu mândrie această credință. El furnizează o listă detaliată de martori, dintre care unii încă sunt în viață, care ar fi putut, de aceea, să-l dezmintă cu ușurință (1Cor 15,6-9).

Se pune accent pe discordanțele cu privire la locurile și timpurile aparițiilor, fără a-și da seama că această coincidență neprogramată cu privire la faptul central este o dovadă a adevărului istoric al său, mai mult decât o dezmințire a sa. Nicio "armonie prestabilită" în acest caz! Înainte de a fi puse în scris, evenimentele din viața lui Isus au fost timp de decenii transmise pe cale orală - și variații și adaptări marginale sunt tipice ale fiecărei relatări o face și în expansiune o face despre propriile origini, în funcție de locuri și de circumstanțe. Este concluzia la care a ajuns cea mai recentă și acreditată cercetare critică asupra Evangheliilor[3].

De altfel, nu există numai aparițiile. Sfântul Ioan Gură de Aur are, în această privință, o pagină vestită, căreia toată această investigație modernă nu i-a luat nimic din forța sa de convingere. Așadar, spunea el într-o omilie adresată poporului: "Cum putea să le vină în minte la doisprezece oameni sărmani, și mai mult decât atât neștiutori, care și-au petrecut viața pe lacuri și pe fluvii, să întreprindă o asemenea lucrare? Ei, care probabil că niciodată nu puseseră piciorul într-o cetate sau într-o piață, cum puteau gândi să înfrunte tot pământul? […] Mai degrabă nu ar fi trebuit să spună: Și acum? Nu s-a putut salva pe el însuși, cum va putea să ne apere pe noi? În viața nu a reușit să cucerească o singură națiune și noi, numai cu numele său, va trebui să cucerim întreaga lume? N-am fi nebuni să intrăm într-o asemenea aventură sau chiar și s-o gândim pur și simplu? De aceea este evident că dacă nu l-ar fi văzut înviat și n-ar fi avut o dovadă incontestabilă a puterii sale, nu s-ar fi expus niciodată la un risc așa de mare"[4].

La toate aceste dovezi cel care nu crede nu poate opune decât convingerea că învierea din morți este ceva supranatural și supranaturalul nu există. Și ce este acest "decât", întocmai, o pre-judecată și un "a priori"?

Fides christianorum resurrectio Christi est, a scris Sfântul Augustin: "Credința creștinilor este învierea lui Cristos". Și adăuga: "Toți cred că Isus a murit, chiar și cei răi cred asta, dar nu toți cred că a înviat și nu suntem creștini dacă nu credem asta"[5]. Acesta este adevăratul articol cu care "Biserica stă sau cade". În Fapte, apostolii sunt definiți pur și simplu ca "martori ai învierii sale" (Fap 1,22; 2,32). Așadar, merita să ne împrospătăm credința noastră în ea, înainte de a o celebra liturgic peste câteva săptămâni.

* * *

Numai acum, după ce am pus în siguranță faptul istoric al învierii lui Cristos, putem dedica atenția noastră semnificației existențiale a cuvântului lui Isus: "Eu sunt învierea și viața". Comentând episodul celor morți înviați și apăruți în Ierusalim în momentul morții lui Cristos (Mt 27,52-53), Sfântul Leon cel Mare scrie: "Să apară și acum în Cetatea Sfântă [adică în Biserică] semnele învierii viitoare și ceea ce trebuie să se împlinească într-o zi în trupuri, să se împlinească acum în inimi!"[6]. Cu alte cuvinte, există două tipuri de înviere: există o înviere a trupului care va avea loc în ziua de pe urmă și există o înviere a inimii care trebuie să aibă loc în fiecare zi.

Cel mai bun mod pentru a descoperi ce se înțelege prin învierea inimii este să observăm ce a produs spiritual învierea fizică a lui Isus în viața apostolilor. Petru începe prima sa scrisoare cu aceste cuvinte: "Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Isus Cristos din morți, pentru o moștenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri" (1Pt 1,3-4).

Așadar, învierea inimii este renașterea speranței. În mod straniu, cuvântul "speranță" este absent în predica lui Isus. Evangheliile prezintă multe dintre afirmațiile sale despre credință și despre iubire, dar niciuna despre speranță, chiar dacă toată predica sa proclamă că există o înviere din morți și o viață veșnică. Dimpotrivă, după Paște, vedem explodând literalmente ideea și sentimentul de speranță în predica apostolilor. Însuși Dumnezeu este definit "Dumnezeul speranței" (Rom 15,13). Explicația absenței afirmațiilor despre speranță în evanghelie este simplă: Cristos trebuia mai întâi să moară și să învie. Înviind, a deschis izvorul speranței; a inaugurat însuși obiectul speranței care este o viață cu Dumnezeu dincolo de moarte.

Să încercăm să vedem ce ar putea produce o renaștere a speranței în viața noastră spirituală. Faptele Apostolilor relatează ceea ce s-a întâmplat, într-o zi, în fața porții templului din Ierusalim numită "Poarta cea frumoasă". La poartă zăcea un olog care cerea de pomană. Într-o zi au trecut pe acolo Petru și Ioan și știm ce s-a întâmplat. Ologul, vindecat, a sărit în picioare și în sfârșit, după cine știe câți ani zăcea acolo abandonat, și el trece prin acea poartă și intră în templu "sărind și lăudându-l pe Dumnezeu" (Fap 3,1-9).

Ceva asemănător ni s-ar putea întâmpla și nouă, grație speranței. Adesea ne aflăm și noi, spiritual, în poziția ologului în pragul templului; inerți și lâncezi, parcă paralizați în fața dificultăților. Dar iată că speranța divină trece alături de noi, adusă de cuvântul lui Dumnezeu, și ne spune și nouă, așa cum Petru i-a spus ologului și așa cum i-a spus Isus paraliticului: "Ridică-te și umblă!" (Mc 2,11). Și noi ne ridicăm și intrăm în sfârșit în inima Bisericii, gata să asumăm, din nou și cu bucurie, îndatoririle și responsabilitățile care ne sunt încredințate de providență și de ascultare. Acestea sunt minunile zilnice ale speranței. Ea este cu adevărat o mare taumaturgă, făcătoare de minuni; repune în picioare mii de ologi și paralitici spirituali, mii de fețe.

Ceea ce este extraordinar în speranță este că prezența sa schimbă totul, chiar și atunci când în exterior nu se schimbă nimic. Eu am un mic exemplu în viața mea. Eu sunt o persoană care suferă mult mai mult frigul decât căldura. Acum în Italia în martie, la începutul primăverii, temperatura, se știe, este mai mult sau mai puțin aceeași ca la sfârșit de octombrie și început de noiembrie. Și totuși, de mulți ani observam că frigul din martie îmi făcea mai puține probleme decât cel din noiembrie. M-am întrebat de ce, dat fiind că temperatura este aceeași, și în sfârșit am descoperit motivul. Frigul din noiembrie este un frig fără speranță, pentru că se merge spre iarnă; frigul din martie este un frig cu speranță, pentru că se merge spre vară!

* * *

Scrisoarea către Evrei compară speranța cu "o ancoră sigură și puternică a vieții noastre". Sigură și puternică pentru că este aruncată nu pe pământ, ci în cer, nu în timp, ci în veșnicie, "dincolo de catapeteasmă", spune aceeași Scrisoare către Evrei (Evr 6,18-19). Acest simbol al speranței a devenit clasic. Dar avem și o altă imagine a speranței - într-un anumit sens opusă celei dinainte -, și anume vela. Dacă ancora este ceea ce dă siguranță corabiei și o menține pe loc în mijlocul valurilor mării, vela este ceea ce o face să se miște și să înainteze pe mare.

În ambele moduri acționează speranța, fie față de corabia care este Biserica, fie față de bărcuța vieții noastre. Este cu adevărat ca o velă care adună vântul și fără zgomot îl transformă într-o forță motrice care transportă corabia pe ape. Așa cum vela, în mâinile unui marinar bun, este în măsură să exploateze orice vânt, din orice direcție ar sufla, favorabilă sau nefavorabilă, pentru a mișca barca în direcția dorită, tot așa face speranța.

Înainte de toate, speranța ne vine în ajutor în drumul nostru personal de sfințire. Speranța devine, în cel care o exercită, însuși principiul progresului spiritual. Ea veghează mereu pentru a descoperi noi "ocazii de bine" realizabile. De aceea nu permite să ne acomodăm în lâncezeală și în lene. Speranța este exact contrariul a ceea ce uneori se gândește. Nu este o dispoziție interioară frumoasă și poetică ce ne face să visăm și să construim lumi imaginare. Dimpotrivă, este foarte concretă și practică. Își petrece timpul punându-te mereu în fața îndatoririlor de desfășurat.

Când într-o situație determinată nu este absolut nimic de făcut - spune filozoful Kierkegaard într-unul dintre discursurile sale edificatoare[7] -, atunci, da, ar fi paralizia și disperarea. Dar speranța descoperă mereu că există ceva ce se poate face pentru a îmbunătăți situația: a lucra mai mult, a fi mai ascultători, mai umili, mai mortificați. Când ești ispitit să-ți spui ție însuți "Nu mai este nimic de făcut" (tot Kierkegaard ne vorbește), speranța se prezintă în față și îți spune "Roagă-te!". Tu răspunzi: "Dar m-am rugat!", iar ea: "Roagă-te iarăși!". Și chiar când situația ar trebui să devină așa de dură, încât nu pare că mai există cu adevărat ceva de făcut, speranța ne indică oricum o misiune: să rezistăm până la sfârșit și să nu pierdem răbdarea. Aceste ținte indicat de filozoful credincios sunt exigente, dacă nu chiar eroice. Este clar că ele nu sunt posibile prin eforturile noastre, ci numai prin harul lui Dumnezeu care ne vine în ajutor și nu ne lasă niciodată singuri.

Speranța are un raport privilegiat, în Noul Testament, cu răbdarea. Este contrariul nerăbdării, al grabei, al lui "totul și imediat". Este antidotul la descurajare. Menține vie dorința. Este și o mare pedagogă, în sensul că nu indică totul dintr-odată - tot ceea ce este de făcut sau se poate face -, ci îți pune în față o posibilitate pe rând. Dă numai "pâinea cea de toate zilele". Distribuie efortul și astfel permite să-l realizezi.

Scriptura scoate în evidență încontinuu acest adevăr: că suferința nu elimină speranța, ci dimpotrivă o mărește: "suferința aduce răbdare, răbdarea - virtute, virtutea - speranță, iar speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat" (Rom 5,3-5).

Speranța are nevoie de suferință așa cum flacăra are nevoie de vânt pentru a se întări. Motivele pământești de speranță trebuie să moară, unul după altul, ca să se evidențieze adevăratul motiv de neclintit care este Dumnezeu. Se întâmplă ca în lansarea unei nave la apă. Este necesar să fie înlăturate structurile care susțineau artificial nava, când era în construcție, și să fie scoase una după alta toate diferitele legături, ca să poată pluti și înainta liber pe apă.

Suferința ne elimină orice "prindere" și ne face să sperăm numai în Dumnezeu. Conduce la acea stare de perfecțiune care constă în a spera atunci când pare că nu există speranță (Rom 4,18), adică în a continua să sperăm încrezându-ne în cuvântul rostit odată de Dumnezeu, chiar și atunci când orice motivație umană pentru a spera a dispărut. Aceasta a fost speranța Mariei sub cruce și pentru aceasta evlavia creștină o invocă numind-o Mater spei, mama speranței.

Forța transformatoare a speranței este descrisă în mod minunat într-un text foarte frumos din Isaia: "Cei tineri obosesc, iar cei maturi se ostenesc și se poticnesc, dar cei care speră în Domnul își întăresc puterea, se înalță ca pe aripi de vultur, aleargă, dar nu ostenesc, umblă, dar nu obosesc" (Is 40,30-31).

Oracolul este răspunsul la plângerea poporului care spune: "Calea mea este ascunsă de Domnul?". Dumnezeu nu promite să elimine motivele oboselii și ale epuizării, ci dăruiește speranță. Situația rămâne în sine aceea care era, dar speranța dă forța pentru a o depăși.

În cartea Apocalipsului citim: "Când a văzut dragonul că a fost aruncat pe pământ, a început s-o persecute pe Femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Dar i s-au dat Femeii cele două aripi ale vulturului celui mare ca să zboare în pustiu spre locul ei" (Ap 12,13-14). Dacă imaginea aripilor vulturului se inspiră, așa cum pare clar, din textul lui Isaia, asta înseamnă că întregii Biserici i-au fost dăruite marile aripi ale speranței, ca să poată cu ele, de fiecare dată, să scape de atacurile răului și să depășească orice dificultate. Astăzi ca și atunci. Să terminăm ascultând, ca și cum ar fi făcută acum asupra noastră, invocația pe care Apostolul Paul o face în favoarea credincioșilor din Roma la sfârșitul scrisorii sale adresate lor: "Iar Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, ca să prisosiți în speranță prin puterea Duhului Sfânt!" (Rom 15,13).

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Augustin, Tratate despre Evanghelia lui Ioan, 19,9.

[2] W. Marxsen, La risurrezione di Gesú di Nazareth [Învierea lui Isus din Nazaret], Bologna, 1970 (ed. engl. The Resurrection of Jesus of Nazareth, London, 1970).

[3] Cf. J.D.G. Dunn, Gli albori del Cristianesimo [La începuturile creștinismului], 3 vol, Paideia, Brescia, 2006, sintetizat în lucrarea sa Cambiare prospettiva su Gesú [Schimbarea perspectivei cu privire la Isus], Paideia, Brescia, 2011.

[4] Ioan Gură de Aur, Omilii despre Prima Scrisoare către Corinteni, 4, 4 (PG 61, 35 șu).

[5] Augustin, Enarr. in Psalmos, 120,6.

[6] Leon cel Mare, Sermo 66, 3: PL 54, 366.

[7] Søren Kierkegaard, Gli atti dell’amore [Faptele iubirii], Partea a II-a, nr. 3.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat