Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Celebrarea Reconcilierii

"24 de ore pentru Domnul"

(Vineri, 8 martie 2024)

"Să umblăm într-o viață nouă" (Rom 6,4): așa scrie Apostolul Paul primilor creștini din această Biserică din Roma. Dar ce este viața nouă despre care vorbește? Este viața care se naște din Botez, care ne cufundă în moartea și în învierea lui Isus și ne face pentru totdeauna fii ai lui Dumnezeu, fii ai învierii destinați la viața veșnică, orientați spre lucrurile de sus. Este viața care ne duce înainte în identitatea noastră cea mai adevărată, aceea de a fi fii iubiți ai Tatălui, așa încât nicio tristețe și obstacol, nicio trudă și suferință nu pot să prevaleze asupra acestei realități minunate care ne întemeiază: sunt fii ai bunului Dumnezeu.

Am auzit că Sfântul Paul asociază la viața nouă un verb: a umbla. Așadar, viața nouă, începută la Botez, este un drum. Și nu este pensie în asta! Nimeni pe acest drum nu iese la pensie, se merge mereu înainte. Și după atâția pași pe drum, probabil că am pierdut din vedere viața sfântă care curge înăuntrul nostru: zi după zi, cufundați într-un ritm repetitiv, cuprinși de mii de lucruri, dezorientați de atâtea mesaje, căutăm peste tot satisfacții și noutăți, stimulații și senzații pozitive, dar uităm că există deja o viață nouă care curge înăuntrul nostru și care, ca jarul sub cenușă, așteaptă să ardă și să facă lumină la toate. Când noi suntem ocupați cu atâtea lucruri, ne gândim la Duhul Sfânt care este înăuntrul nostru și ne duce? Mie mi se întâmplă de atâtea ori să nu mă gândesc la asta, și este urât. A fi așa, cuprinși de atâtea travalii, ne face să uităm adevăratul drum pe care-l facem în viața nouă.

Trebuie să căutăm jarul sub cenușă, acea cenușă care s-a depozitat peste inimă și ascunde vederii frumusețea sufletului nostru, o ascunde. Atunci Dumnezeu, care în viața nouă este Tatăl nostru, ne apare ca un stăpân; în loc să ne încredințăm lui, contractăm cu el; în loc să-l iubim, ne temem de el. Și ceilalți, în loc să fie frați și surori, ca fii ai aceluiași Tată, ni se par obstacole și adversari. Există o obișnuință urâtă: aceea de a-i transforma pe însoțitorii noștri de drum în adversari. Și de atâtea ori facem asta. Defectele aproapelui ni se par exagerate și calitățile lor ascunse; de câte ori suntem inflexibili cu ceilalți și indulgenți cu noi înșine! Simțim o forță de neoprit de a face răul pe care am vrea să-l evităm. O problemă a tuturor, dacă până și Sfântul Paul scrie, tot comunității din Roma: "Nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu-l vreau" (7,19). Și el era un păcătos, și noi de atâtea ori facem răul pe care nu-l vrem. Așadar, încețoșată fața lui Dumnezeu, întunecate cele ale fraților, vagă măreția pe care o purtăm înăuntrul nostru, rămânem pe drum, dar avem nevoie de semnale noi, avem nevoie de o schimbare a pasului, de o direcție care să ne ajute să regăsim calea Botezului, adică să reînnoim frumusețea noastră originară care este acolo sub cenușă, să reînnoim sensul de a merge înainte. Și de câte ori obosim să mergem și pierdem sensul de a merge înainte? Rămânem liniștiți, sau nici măcar liniștiți, dar pe loc.

Fraților, surorilor, care este calea pentru a relua drumul vieții noi? Pentru acest Post Mare și pentru a relua drumul, care este calea? Este calea iertării lui Dumnezeu. Puneți asta în minte și în inimă: Dumnezeu nu încetează niciodată să ierte. Ați auzit? Sunteți capabili să repetați asta cu mine? Împreună, toți: [toți] Dumnezeu nu încetează niciodată să ierte. Pentru a fi siguri, încă o dată: [toți] Dumnezeu nu încetează niciodată să ierte. Dar care este drama? Că noi suntem cei care încetăm să cerem iertare! Dar el nu încetează niciodată să ierte. Să nu uităm asta. Și iertarea divină face tocmai asta: ne reface noi, ca abia botezați. Ne curăță înăuntru, făcând să ne întoarcem la condiția renașterii baptismale: face să curgă din nou apele proaspete ale harului în inimă, uscată de tristețe și prăfuită de păcate. Domnul ia cenușa de pe jarul sufletului, șterge acele pete interioare care împiedică să ne încredem în Dumnezeu, să-i îmbrățișăm pe frați, să ne iubim pe noi înșine. El iartă tot. "Oh, părinte, eu am un păcat care cu siguranță este de neiertat." Ascultă: Dumnezeu iartă tot, pentru că el nu încetează niciodată să ierte. Iertarea lui Dumnezeu ne transformă înăuntru: ne restituie o viață și o vedere nouă. Nu întâmplător în evanghelia pe care am ascultat-o Isus proclamă: "Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5,8). Ne pregătește ochii pentru a-l vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu este văzut numai dacă inima este purificată: a purifica inima pentru a-l vedea pe Dumnezeu. Dar cine poate face această purificare? Angajarea noastră este necesară, dar nu este suficient; nu este suficient, suntem slabi, nu putem; numai Dumnezeu cunoaște și vindecă inima. Puneți asta bine în minte: numai Dumnezeu este capabil să cunoască și să vindece inima noastră deschisă și căită; să-l imităm pe leprosul din evanghelie, care îl roagă astfel: "Dacă vrei, poți să mă curăți!" (Mc 1,40). Este frumos acest lucru! "Dacă tu vrei, poți să mă schimbi înăuntru, poți să mă curăți." Aceasta este o rugăciune frumoasă și noi putem s-o repetăm împreună, aici, toți. Împreună: "Doamne, dacă tu vrei, poți să mă curăți". Încă o dată: [toți] "Doamne, dacă tu vrei, poți să mă curăți". Și acum, în tăcere, fiecare să-i spună Domnului, privind la propriile păcate. Priviți păcatele, priviți lucrurile urâte pe care le aveți înăuntru și pe care le-ați făcut; în tăcere spuneți-i Domnului: "Doamne, dacă tu vrei, poți să mă curăți". Și el poate. Cineva gândește: "Dar acest păcat este prea urât, Domnul nu va putea...". Domnul iartă tot, Domnul nu încetează să ierte. Vă amintiți? Repetați asta: "Domnul nu încetează să ierte". Toți împreună: [toți] "Domnul nu încetează să ierte".

Domnul vrea asta, pentru că ne dorește reînnoiți, liberi, ușori înăuntru, fericiți și pe cale, nu parcați pe străzile vieții. El știe cât de ușor este pentru noi să ne împiedicăm, să cădem și să rămânem la pământ, și vrea să ne ridice. Am văzut o pictură frumoasă, unde este Domnul care se apleacă pentru a ne ridica pe noi. Și asta face Domnul ori de câte ori ne apropiem de Spovadă. Să nu-l întristăm, să nu amânăm întâlnirea cu iertarea sa, pentru că numai dacă suntem repuși în picioare de către el putem să reluăm drumul și să vedem înfrângerea păcatului nostru, șters pentru totdeauna. Pentru că păcatul este mereu o înfrângere, dar el învinge păcatul, el este victoria. Mai mult, "chiar în clipa în care păcătosul este iertat, prins de Dumnezeu și restaurat de har, păcatul - minunea minunilor! - devine locul în care Dumnezeu intră în contact cu omul. [...] Astfel, Dumnezeu se face cunoscut iertând" (A. Louf, Sotto la guida dello Spirito [Sub conducerea Duhului], Magnano, 1990, 68-69). "Eu îl cunosc pe Dumnezeu studiind cateheza..." Dar nu-l cunoști numai cu mintea: numai atunci când inima este căită și mergi la el, arătând inima ta murdară, acolo îl vei cunoaște pe Dumnezeu care iartă. "Mergi în pace, păcatele îți sunt iertate." Dumnezeu se face cunoscut iertând. Și "păcătosul, scrutând abisul propriului păcat, descoperă la rândul său infinitul milostivirii" (ivi). Și aceasta este repornirea vieții noi: începută la Botez, repornește de la iertare.

Să nu renunțăm la iertarea lui Dumnezeu, la sacramentul Reconcilierii: nu este o practică de devoțiune, ci fundamentul existenței creștine; nu este vorba de a ști să spunem bine păcatele, ci de a ne recunoaște păcătoși și de a ne arunca în brațele lui Isus răstignit pentru a fi eliberați; nu este un gest moralist, ci învierea inimii. Domnul înviat ne învie, pe noi toți. Să mergem, așadar, ca să primim iertarea lui Dumnezeu, și noi, care o administrăm, să ne simțim împărțitori ai bucuriei Tatălui care-l regăsește pe fiul rătăcit; să simțim că mâinile noastre, puse pe capul credincioșilor, sunt cele găurite de milostivirea lui Isus, care transformă rănile păcatului în canale de milostivire. Și noi care suntem duhovnici, să simțim că "iertarea și pacea" pe care le proclamăm sunt mângâierea Duhului Sfânt asupra inimii credincioșilor. Iubiți frați, să iertăm! Iubiți frați preoți, să iertăm, să iertăm mereu ca și Dumnezeu care nu încetează să ierte, și ne vom regăsi pe noi înșine. Să acordăm mereu iertarea celui care o cere și să ajutăm pe cel care simte teamă de a se apropia cu încredere de sacramentul vindecării și al bucuriei. Să repunem iertarea lui Dumnezeu în centrul Bisericii! Și voi, iubiți frați preoți, nu întrebați prea mult: ei să spună, iar tu iartă tot. Nu te duce ca să investighezi, nu.

Și acum să ne pregătim să primim viața nouă, să mărturisim Domnului că există mult vechi în noi, lucruri urâte... Lepra păcatului a pătat frumusețea noastră și atunci să spunem: Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! Toți împreună: [toți] "Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți". De gândul de a nu avea nevoie în fiecare zi de tine: [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! De conviețuirea pașnică cu duplicitățile mele, fără a căuta în iertarea ta calea libertății: [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! Când după propunerile bune nu urmează faptele, când amân rugăciunea și întâlnirea cu tine: [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! Când fac pacte cu răul, cu necinstea, cu falsitatea, când îi judec pe ceilalți, îi disprețuiesc și îi vorbesc de rău, reproșând asupra tuturor și a toate: [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! Și când mă mulțumesc că nu fac rău, dar nu săvârșesc binele slujind în Biserică și în societate: [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți! Da, Isuse, cred că poți să mă curăți, cred că am nevoie de iertarea ta. Isuse, reînnoiește-mă și voi umbla din nou într-o viață nouă. [toți] Isuse, dacă vrei, poți să mă curăți!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat