Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media

A treia predică de Postul Mare 2024 a card. Raniero Cantalamessa (8 martie 2024)

Eu sunt Păstorul cel Bun

Continuăm reflecția noastră despre marile "Eu sunt" ale lui Cristos din Evanghelia după Sfântul Ioan. De această dată Isus nu ni se prezintă cu simboluri ale realității fizice neînsuflețite - pâinea, lumina -, ci cu un personaj uman, păstorul: "Eu - spune el - sunt păstorul cel bun!". Să ascultăm partea din discurs în care este conținută autoproclamarea lui Cristos: "Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit și care nu este păstor, căruia nu-i aparțin oile, vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le împrăștie; pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște Tatăl și eu îl cunosc pe Tatăl; iar eu însumi îmi pun viața pentru oi" (In 10,11-15).

Imaginea lui Cristos "bun păstor" are un loc privilegiat în arta și în inscripțiile paleocreștine. Bunul păstor este prezentat, după modulul clasic, în strălucirea tinereții. Poartă pe umeri oaia pe care o ține trainic de picioare. Imaginea bunului păstor din Evanghelia lui Ioan este de acum amestecată pentru totdeauna cu aceea sinoptică a păstorului care merge în căutarea oiței pierdute (Lc 15,4-7).

Contextul textului despre bunul păstor este același din cele două capitole precedente și anume discuția cu "iudeii" care are loc la Ierusalim, cu ocazia sărbătorii Corturilor. Dar în Ioan se știe că un context contează în mod relativ, pentru că, diferit de sinoptici, el nu este preocupat de a ne da un rezumat istoric și coerent al vieții lui Isus (pe care pare să-l considere cunoscut), ci un ansamblu de "semne" și de învățături ale Învățătorului. Totuși, acestea nu apar niciodată în afara timpului și a spațiului, așa cum se întâmplă în cărțile de teologie, ci sunt și ele situate în locuri și timpuri precise (uneori mai precise decât sinopticii înșiși) care le conferă o valoare "istorică" în sensul cel mai profund al termenului.

* * *

Să o spunem clar: imaginea bunului păstor, și cele legate de oaie și de turmă, astăzi, nu sunt într-adevăr la modă. Nu se teme Isus, numindu-ne oi ale sale, că izbește sensibilitatea noastră și că ofensează demnitatea noastră de oameni liberi? Omul de astăzi refuză cu mânie rolul de oaie și ideea de turmă. Însă nu-și dă seama cum, în realitate, el trăiește situația pe care o condamnă în teorie. Unul dintre fenomenele cele mai evidente din societatea noastră este masificarea. Presă, televiziune, internet, se numesc "mijloace de comunicare în masă", mass-media, nu numai pentru că informează masele, ci și pentru că le formează, masifică.

Fără a ne da seama, ne lăsăm conduși în mod pasiv de tot soiul de manipulare și de convingere ocultă. Alții creează modele de bunăstare și de comportament, idealuri și obiective de progres, iar oamenii le adoptă; se merge pe urma lor, temători de a pierde pasul, condiționați și plagiați de publicitate. Mâncăm ceea ce ne spun, ne îmbrăcăm așa cum impune moda, vorbim așa cum auzim că se vorbește. Nu ne distrăm atunci când se vede rulând o filmare în mod accelerat, cu persoanele care se mișcă brusc, rapid, ca niște marionete; dar este imaginea pe care am avea-o despre noi înșine, dacă nu ne-am privi cu ochi mai puțin superficial.

Pentru a înțelege în ce sens Isus se proclamă bunul păstor și ne numește pe noi oile sale, trebuie să facem referință la istoria biblică. Israel a fost, la început, un popor de păstori nomazi. Beduinii din deșert ne dau astăzi o idee despre ceea ce a fost odinioară viața triburilor lui Israel. În această societate, raportul dintre păstor și turmă nu este numai de tip economic, bazat pe interes. Se dezvoltă un raport aproape personal între păstor și turmă. Zile și zile petrecute împreună în locuri solitare, fără suflet viu în jur. Păstorul ajunge să cunoască totul despre fiecare oaie; oaia recunoaște glasul păstorului care adesea vorbește cu glas tare oilor, ca și cum ar fi persoane. Asta explică de ce, pentru a exprima raportul său cu omenirea, Dumnezeu s-a folosit de această imagine, devenită astăzi ambiguă. "Păstor al lui Israel, ascultă, tu, care-l călăuzești pe Iosif ca pe o turmă", se roagă psalmistul (Ps 80,2).

Cu trecerea de la situația de triburi nomade la cea de popor sedentar, titlul de păstor este dat, prin extensie, și celor care țin locul lui Dumnezeu pe pământ: regii, preoții, conducătorii în general. Dar în acest caz simbolul se scindează: nu mai evocă imagini de protecție, de siguranță, ci și acelea de exploatare și de oprimare. Alături de imaginea bunului păstor apare aceea a păstorului rău. În profetul Ezechiel găsim un rechizitoriu teribil împotriva păstorilor răi care se pasc numai pe ei înșiși; se hrănesc cu lapte, se îmbracă în lână, dar nu se îngrijesc nicidecum de oi pe care chiar le tratează "cu cruzime și violență" (cf. Ez 34,1 șu). După acest rechizitoriu împotriva păstorilor răi urmează o promisiune: însuși Dumnezeu, într-o zi, se va îngriji cu iubire de turma sa: "Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări" (Ez 34,16).

În evanghelie, Isus reia această schemă a păstorului bun și a celui rău, dar cu o noutate. "Eu - spune el - sunt păstorul cel bun!" Promisiunea lui Dumnezeu a devenit realitate, depășind orice așteptare.

***

În acest moment trebuie să reamintim intenția pe care ne-am propus-o cu aceste meditații: o intenție mai mult personală decât "pastorală", să facem să pătrundă evanghelia în viața noastră, pentru a o putea vesti după aceea lumii cu mai multă credibilitate.

Discursul lui Isus are doi actori: păstorul și turma, adică, la singular fiecare oiță. Cu care dintre cei doi ne vom identifica? Sfântul Augustin, în ziua aniversară a hirotonirii sale episcopale, spunea poporului: "Pentru voi eu sunt episcop, cu voi sunt un creștin!": "vobis sum episcopus, vobiscum sum christianus"[1]. Și cu altă ocazie: "Față de voi suntem ca păstori, dar față de Păstorul suprem suntem niște oi ca și voi"[2]. Așadar, să uităm rolul nostru - voi de păstori și eu de predicator - și să ne simțim o dată numai și doar oițe din turmă. Să ne amintim de întrebarea pe care Isus o are la inimă în dialogul din Cezareea: "Pentru voi cine sunt eu?". Ca și cum ar spune: "Uitați pentru un moment cine sunt pentru oameni și concentrați-vă asupra voastră".

Marele psiholog Karl Gustav Jung îl definește pe psihiatru: "A wounded healer": "un vindecător bolnav". Sensul teoriei sale este că trebuie cunoscute propriile răni psihologice pentru a le îngriji pe cele ale celorlalți și că a cunoaște rănile celorlalți ajută la îngrijirea propriilor răni. Intuiția psihanalistului este valabilă și pentru rănile spirituale. Păstorul Bisericii este și el un "wounded healer", un bolnav care trebuie să-i ajute pe ceilalți să se vindece.

Să încercăm să vedem care este boala principală de care trebuie să ne îngrijim, pentru a-i îngriji pe alții. Care este lucrul care, de la un capăt la altul al Bibliei, este insuflat oilor față de Dumnezeu-Păstor? Este să nu le fie frică! Cuvintele se îngrămădesc în memorie, în acest moment, începând de la cele ale lui Isus: "Nu te teme, turmă mică" (Lc 12,32), "De ce vă este frică, oameni cu puțină credință", le-a spus apostolilor după ce a potolit furtuna (Mt 8,26). Să ne amintim și de unele cuvinte familiale din psalmi, nu ca simple citate biblice, ci însușindu-ni-le acum în timp ce le ascultăm:

"Domnul este păstorul meu:

nu voi duce lipsă de nimic. […]

Chiar dacă voi umbla în valea întunecată a morții,

nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine" (Ps 23,1.4).

"Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieții mele,

de cine mă voi înfricoșa?" (Ps 27,1).

Așadar, să vorbim despre acest "rău întunecat" al fricii care are atâta putere de a le fura bărbaților și femeilor bucuria de a trăi. Frica este condiția noastră existențială; ea ne însoțește din copilărie până la moarte. Copilului îi este frică de atâtea lucruri; le numim terori infantile; adolescentului îi este frică de celălalt sex și se încâlcește în complexe de timiditate și de inferioritate; Isus a dat un nume principalelor noastre frici de adulți: frica de ziua de mâine - "ce vom mânca?" (Mt 6,31) -, frica de lume și de cei puternici - "cei care ucid trupul" (Mt 10,28). Cu privire la fiecare dintre aceste frici a rostit acel: Nolite timere! Acesta nu este un cuvânt gol și neputincios; este un cuvânt eficace, aproape sacramental. Ca toate cuvintele lui Isus, realizează ceea ce semnifică; nu este ca simplul: "Ai curaj!", pe care ni-l spunem unul altuia noi, ființele umane.

* * *

Dar ce este frica? Lăsăm deoparte angoasa existențială despre care discută filozofii de un secol și jumătate. Vorbim despre fricile comune și familiale. Putem spune că frica este reacția la o amenințare la adresa ființei noastre, răspunsul la un pericol adevărat sau presupus: de la cel mai mare pericol dintre toate care este cel al morții, la pericolele particulare care amenință ori liniștea, ori integritatea fizică, ori lumea noastră afectivă. Frica este o manifestare a instinctului nostru fundamental de conservare. Depinde dacă este vorba de pericole obiective și reale sau imaginare, se vorbește de frici justificate și nejustificate, sau chiar de nevroze: claustrofobie, agorafobie, frică de boli imaginare, și așa mai departe.

Psihologia și psihanaliza încearcă să îngrijească fricile și nevrozele analizându-le și ducându-le de la inconștient la conștient. Evanghelia nu abate de la aceste mijloace umane, ba chiar le încurajează, dar adaugă ceva ce nicio știință nu o poate da. Sfântul Paul scrie: "Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? [...] Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit" (Rom 8,35.37). Aici eliberarea nu este într-o ideea sau într-o tehnică, ci într-o persoană! "Solventul" oricărei frici este Cristos care a spus discipolilor săi: "Nu vă temeți, eu am învins lumea" (In 16,33).

De la domeniul personal, apostolul lărgește după aceea privirea asupra marelui scenariu al spațiului și timpului, de la micile frici individuale trece la cele mari și universale. Scrie el: "Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru" (Rom 8,38-39).

"Nici moartea, nici viața!" Cristos a învins cea mai mare frică din lume, moartea. Despre el, Scrisoarea către Evrei spune că a murit "pentru ca, prin moarte, să reducă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol, și să-i elibereze pe aceia care, de frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie" (Evr 2,14-15).

"Nici înălțimile, nici adâncurile", ca și cum ar spune: nici marele infinit care este universul cu proporțiile care se dilată tot mai mult, nici micul infinit - atomul - a cărui putere teribilă am descoperit-o, pe riscul nostru. Astăzi suntem mai expuși ca oricând la acest gen de frici cosmice. Omul modern simte în mod acut vulnerabilitatea sa într-o lume violentă și înnebunită. Ce va fi de viitorul planetei noastre dacă, în pofida strigătelor de alarmă ale papei și ale persoanelor mai responsabile ale societății, continuăm, cu frâiele libere, să consumăm și să poluăm?

La sfârșitul reflecțiilor sale filozofice despre pericolul tehnicii pentru omul modern, Martin Heidegger, aproape "aruncând prosopul" (= renunțând), exclama: "Numai un dumnezeu ne poate salva!"[3]. "Un dumnezeu" (literă mică!) este obișnuitul mod mitic pentru a vorbi despre ceva ce se află deasupra noastră. Noi eliminăm articolul nedeterminat și spunem "numai Dumnezeu (și știm care Dumnezeu!) ne poate salva!".

Nu înseamnă a descărca asupra lui Dumnezeu responsabilitățile noastre, ci a crede că, la sfârșit, "toate conlucrează la binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu" [și pe care Dumnezeu îi iubește!] (cf. Rom 8,28). Când avem de-a face cu Dumnezeu, măsura este veșnicia. Putem fi dezamăgiți în timp, dar nu pentru veșnicie. Noi, creștinii, avem un motiv mult mai puternic decât psalmistul pentru a repeta, în fața tulburărilor fizice și morale din lume:

"Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu și putere,

ajutor ușor de găsit în timp de strâmtorare.

De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

și ar cădea munții în mijlocul mării" (Ps 46).

* * *

Dar încă nu am luat în considerare cel mai mângâietor lucru pe care evanghelia ni-l spune cu privire la fricile și angoasele noastre! După ce i-a îndemnat, în mii de moduri, pe discipolii săi să nu se teamă, el a făcut altceva. Niciodată nu s-a auzit, în Biblie, că păstorul bun își dă viața pentru oițele sale. Că le cunoaște, le conduce, le îngrijește, le apără: asta da; dar nu că își dă viața pentru ele. Isus a promis să facă asta și a făcut-o!

El a luat asupra sa fricile noastre. Spune autorul Scrisorii către Evrei: "În zilele vieții sale pământești, el a oferit, cu strigăte puternice și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte" (Evr 5,7). Autorul face aluzie la ceea ce i s-a întâmplat lui Isus în noaptea din Ghetsemani. Evanghelistul Marcu spune că în Grădina Măslinilor Isus "a început a se înfiora și a se neliniști și le-a spus: «Sufletul meu este trist până la moarte; rămâneți aici și vegheați!»" (Mc 14,33-34). Isus se simte singur, scos din consorțiul uman; le cere apostolilor să fie aproape de el, să rămână cu el. Aceeași Scrisoare către Evrei scoate în evidență mesajul mângâietor cuprins pentru noi în această pagină misterioasă din evanghelie: "Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat. Așadar, să ne apropiem cu toată îndrăzneala de tronul harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit!" (Evr 4,15-16).

Luându-le asupra sa, Isus a răscumpărat și fricile și angoasele noastre. "Am fost vindecați de rănile lui", spune Scriptura despre el (Is 53,5-6; 1Pt 2,24). Isus este adevăratul "wounded healer" despre care vorbea psihologul, rănitul care vindecă rănile. A făcut din frici și din angoase ocazii de creștere în umanitatea și în înțelegerea celorlalți.

Dar nici asta nu epuizează ceea ce evanghelia ne spune cu privire la fricile noastre. Dacă totul s-ar termina aici, mângâierea noastră ar fi încă incompletă. Am avea în fața ochilor un exemplu eroic și emoționant de urmat, dar nu o mână care ne susține. Dar iată a doua mare veste a evangheliei: vindecătorul străpuns a înviat din morți și a spus: "Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii" (Mt 28,20). Nu ne-a dat numai exemplul cum să învingem angoasa; ne-a dat mijlocul pentru a o învinge: prezența sa și harul său. Lui Paul, care se întrista din cauza "ghimpelui în trup", Cel Înviat îi răspunde: "Îți este suficient harul meu!" (2Cor 12,9).

Martirii au trăit - și încă trăiesc! - experiența tangibilă. În Actele martirilor cartaginezi, uciși sub împăratul Septimiu Sever în primii ani din secolul al III-lea (printre cele mai credibile, din punct de vedere istoric, din toate Actele martirilor!), se citește că una dintre ei, cu numele Felicia, era însărcinată în opt luni și în durerile nașterii gemea de durere, în închisoare. Unul dintre paznici i-a spus: "Dacă te plângi acum, ce vei face atunci când vei fi aruncată fiarelor în arenă?". Și ea a răspuns: "Acum eu sunt cea care sufăr, atunci va fi altcineva care va suferi pentru mine!"[4].

Avem un exemplu mai apropiat de noi. În închisoare și în ajunul de a fi spânzurat, după eșecul loviturii de stat împotriva lui Hitler, pastorul Dietrich Bonhoeffer a scris aceste versuri care sunt utilizate adesea ca imn liturgic:

"De la forțe prietene învăluite în mod miraculos

așteptăm cu calm viitorul.

Dumnezeu este cu noi seara și dimineața,

va fi cu noi în fiecare zi nouă"[5].

* * *

Ne-am impus să nu vorbim, în aceste meditații, despre ceea ce trebuie să facem pentru ceilalți, ci numai despre ceea ce Isus este și face pentru noi: să nu ne identificăm cu oițele, nu cu păstorul. Dar o mică excepție trebuie s-o facem cu această ocazie. În pofida tuturor exortațiilor din evanghelie, nu întotdeauna este în puterea noastră să ne eliberăm de altcineva (sau să-l ajutăm să se elibereze) de ele.

Pascal a scris în Cugetările sale: "Isus este în agonie până la sfârșitul lumii și nu trebuie lăsat singur în tot acest timp"[6]. El continuă să fie în agonie, pentru că, în dimensiunea veșniciei în care a intrat, nu mai există un trecut, ci totul este prezent în mod misterios, chiar și noaptea sa în Ghetsemani. Dar este în agonie și într-un alt mod mai puțin misterios. Este în agonie în trupul său mistic: în cei care sunt oprimați de angoasă și de frică din cauza singurătății, a bolilor, a persecuției, a exilului, a războiului. Acum noi suntem ochii, gura și mâinile lui Cristos. Să încercăm să aducem cu ele întărire pentru vreunul dintre ei și vom simți spunându-ni-se în inimă: "Mie mi-ați făcut!" (Mt 25,40). Trebuie să fim și noi - păstori sau simpli credincioși - tot atâția wouded healers, sărmani bolnavi care îi vindecă pe ceilalți.

Termin cu o anecdotă pe care mulți, cred, o cunosc, dar care ne ajută să imprimăm în noi imaginea lui Isus care ne poartă pe umeri în momentele dificile ale vieții noastre. Vorbește despre un om care în vis revede toată viața sa. Iată un scurt rezumat al istoriei: "Merg pe nisip pe malul mării, lăsând în urma mea nu una, ci două perechi de urme. Înțeleg că a doua pereche sunt urmele lui Isus care merge alături de mine și sunt fericit. Dar iată că, la un moment dat, acea a doua pereche dispare și pe nisip se văd numai urmele a două picioare. Asta, înțeleg, se întâmplă tocmai în corespundere cu momentele mai întunecate și dificile ale vieții mele. Dar mă plâng și spun: «Doamne, m-ai lăsat singur chiar acum când aveam mai mare nevoie de tine!». «Fiule - îmi răspunde Isus - acea singură pereche de urme erau ale mele. Tu erai pe umerii mei!»".

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:

[1] Augustin, Sermo 340, 1 (PL 38,1483).

[2] Augustin, Expunere despre Psalmi, 126, 3.

[3] Martin Heidegger, Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, Gesamtausgabe, vol. 16, Frankfurt 1975.

[4] Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, XV (Ed. C.J. von Beek, Bonn, 1938).

[5] Von guten Mächten wunderbar geborgen /erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

[6] B. Pascal, Cugetări. 553, ed. Br.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat