Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Papa Francisc: Discurs adresat participanților la Cursul despre Forul Intern promovat de Penitențiaria Apostolică (8 martie 2024)

Discursul înmânat al Sfântului Părinte

Iubiți frați, bună ziua și bine ați venit!

Sunt bucuros să vă întâlnesc cu ocazia anualului Curs despre Forul Intern, organizat de Penitențiaria Apostolică. Adresez un salut cordial cardinalului Mauro Piacenza, penitențiar major, regentului, Mons. Nykiel, prelaților, oficialilor și personalului de la Penitențiarie, colegiilor penitențiarilor ordinari și extraordinari din bazilicile papale in Urbe și vouă tuturor participanților la curs.

În contextul Postului Mare și, îndeosebi, al Anului Rugăciunii ca pregătire pentru Jubileu, aș vrea să vă propun să reflectăm împreună asupra unei rugăciuni simple și bogate, care aparține patrimoniului sfântului popor credincios al lui Dumnezeu și pe care o recităm în timpul ritului Reconcilierii: Actul de căință.

În pofida limbajului un pic vechi, care ar putea să fie și răstălmăcit în unele expresii ale sale, această rugăciune păstrează toată validitatea sa, atât pastorală, cât și teologică. De altfel, autorul ei este marele sfânt Alfons Maria de' Liguori, maestru al teologiei morale, păstor apropiat de oameni și om cu mare echilibru, departe atât de rigorism, cât și de laxism.

Mă voi opri asupra a trei atitudini exprimate în Actul de căință și care cred că ne pot ajuta să medităm asupra raportului nostru cu milostivirea lui Dumnezeu: căință în fața lui Dumnezeu, încredere în el și propunere de a nu cădea din nou.

Prima: căința. Ea nu este rodul unei autoanalize, nici al unui sentiment psihic de vină, ci provine în întregime din conștientizarea mizeriei noastre în fața iubirii infinite a lui Dumnezeu, a milostivirii sale fără limite. De fapt, aceasta este experiența care mișcă sufletul nostru să-i cerem iertare, încrezători în paternitatea sa, așa cum spune rugăciunea: "Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima, de toate păcatele mele", și mai înainte adaugă: "pentru că te-am mâniat pe tine, atât de mare și atât de bun". În realitate, în persoană, simțul păcatului este proporțional tocmai cu percepția iubirii infinite a lui Dumnezeu: cu cât simțim mai mult duioșia sa, cu atât dorim mai mult să fim în comuniune deplină cu el și cu atât mai mult se arată în mod clar urâțenia răului în viața noastră. Și tocmai această conștientizare, deschisă drept "căiță" și "durere", ne determină să reflectăm asupra noastră și asupra faptelor noastre și să ne convertim. Să ne amintim că Dumnezeu nu încetează niciodată să ne ierte, și din partea noastră să nu încetăm niciodată să-i cerem iertare!

A doua atitudine: încrederea. În Actul de căință Dumnezeu este descris ca "atât de mare și atât de bun". Este frumos a auzi, pe buzele unui penitent, recunoașterea bunătății infinite a lui Dumnezeu și a primatului iubirii față de el în propria viață. De fapt, a-l iubi "mai presus de orice lucru" înseamnă a-l pune pe Dumnezeu în centru a toate, ca lumină pe drum și fundament al oricărei ordini de valori, încredințându-i orice lucru. Și acesta este un primat care animă orice altă iubire: față de oameni și față de creație, pentru că acela care-l iubește pe Dumnezeu îl iubește pe fratele (cf. 1In 4,19-21) și caută binele său, mereu, în dreptate și în pace.

Al treilea aspect: propunerea. Ea exprimă voința penitentului de a nu mai cădea din nou în păcatul comis (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1451), și permite trecerea importantă de la frica de pedeapsă la pocăință, de la căința imperfectă la cea perfectă (cf. ivi, 1452-1453). Noi manifestăm această atitudine spunând: "Mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc". Aceste cuvinte exprimă o propunere, nu o promisiune. De fapt, nimeni dintre noi nu-i poate promite lui Dumnezeu să nu mai păcătuiască, și ceea ce este cerut pentru a primi iertarea nu este o garanție de impecabilitate, ci o propunere actuală, făcută cu intenție dreaptă în momentul spovezii. În afară de asta, este o angajare pe care o asumăm mereu cu umilință, așa cum subliniată cuvintele "cu ajutorul harului tău". Sfântul Ioan Maria Vianney, parohul de Ars, obișnuia să repete că "Dumnezeu ne iartă chiar dacă știe că vom păcătui din nou". Și de altfel, fără harul său, nicio convertire n-ar fi posibilă, împotriva oricărei ispite de pelagianism vechi sau nou.

În sfârșit, aș vrea să atrag atenția voastră asupra încheierii foarte frumoase a rugăciunii: "Doamne, milostivire, iartă-mă" (este forma rugăciunii în italiană: Signore, misericordia, perdonami). Aici termenii "Doamne" și "milostivire" apar ca sinonime, și acest lucru este decisiv! Dumnezeu este milostivire (cf. 1In 4,8), milostivirea este numele său, fața sa. Ne face bine să ne amintim de asta, mereu: în fiecare faptă de milostivire, în fiecare fapte de iubire, transpare fața lui Dumnezeu.

Preaiubiților, misiunea care vă este încredințată în confesional este frumoasă și crucială, pentru că vă permite să ajutați atâția frați și surori să experimenteze dulceața iubirii lui Dumnezeu. De aceea, vă încurajez să trăiți fiecare spovadă ca un unic și irepetabil moment de har și să dăruiți cu generozitate iertarea Domnului, cu afabilitate, paternitate și aș îndrăzni să spun și cu duioșie maternă.

Vă invită să vă rugați și să vă angajați pentru ca acest an de pregătire pentru Jubileu să poată vedea cum înflorește milostivirea Tatălui în multe inimi și în multe locuri și astfel Dumnezeu să fie tot mai mult iubit, recunoscut și lăudat.

Vă mulțumesc pentru apostolatul pe care-l desfășurați - sau care unora dintre voi în curând vă va fi încredințat. Sfânta Fecioară Maria, Mama milostivirii, să vă însoțească. Și eu vă port în rugăciunea mea și vă binecuvântez din inimă. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat