Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Cuvintele papilor despre diavol, dușman viclean care există cu adevărat

de Amedeo Lomonaco

Perioada Postului Mare este o perioadă de convertire, de pocăință, de reconciliere. Un timp pentru a primi viața nouă care provine din Paște. Un moment propice pentru a întreprinde drumuri de credință traversând și deșerturi încărcate de goluri și incertitudini, respingând ispitele și înșelătoriile Celui Rău. Pontifii au vorbit de mai multe ori despre realitatea diavolului, "păcătos încă de la început" și "tată al minciunii".

Benedict al XVI-lea: Isus se lasă ispitit și rămâne Fiul lui Dumnezeu

În Evanghelia lui Marcu se citește că "Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana". Papa Benedict al XVI-lea amintește această pagină la Angelus din 1 martie 2009. "Și în situația de extremă sărăcie și umilință, când este ispitit de Satana", Isus "rămâne Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Domnul".

În Țara Sfântă, în vestul fluviului Iordan și al oazei din Ierihon, se află pustiul din Iuda, care prin văi pietroase, depășind un nivel de circa o mie de metri, urcă până la Ierusalim. După ce a primit botezul de la Ioan, Isus a intrat în acea singurătate condus chiar de Duhul Sfânt, care se așezase deasupra lui consacrându-l și revelându-l ca Fiu al lui Dumnezeu. În pustiu, loc al încercării, cum arată experiența poporului lui Israel, apare cu dramatism viu realitatea kenozei, a golirii lui Cristos, care s-a despuiat de forma de Dumnezeu (cf. Fil 2,6-7). El, care nu a păcătuit și nu poate păcătui, se supune încercării și de aceea poate să compătimească infirmitatea noastră (cf. Evr 4,15). Se lasă ispitit de Satana, adversarul, care încă de la început s-a opus planului mântuitor al lui Dumnezeu în favoarea oamenilor.

Pius al XII-lea: Cel Rău a invadat Pământul

Acțiunile Satanei îl corup pe om, seamănă ură și război. Papa Pius al XII-lea, într-o perioadă istorică încă sfâșiată de rănile celui de-al doilea conflict mondial, rostește aceste cuvinte în radio-mesajul din 1953 adresat Acțiunii Catolice italiene și indică în iubirea autentică adevăratul antidot împotriva "dușmanului lui Dumnezeu".

Demonul a invadat Pământul cu ura: faceți să retrăiască, prepotentă, iubirea. Atâția încă sunt captivi, pentru că până acum nu au fost suficient de iubiți. Însuflețiți tot ceea ce va cădea sub influența razelor voastre. Adică, fiți ca Maria și cu Maria, instrumente de viață în suflete, care astăzi mor de frig și de foame, dar ar putea să se întoarcă la casa Tatălui, dacă ar fi mișcate de cuvintele voastre, trase de exemplul vostru.

Paul al VI-lea: diavolul este un vrăjitor perfid

Demonul este "dușmanul numărul unu, este ispititorul prin excelență". La Audiența generală din 15 noiembrie 1972, Papa Paul al VI-lea amintește că una dintre cele mai mari nevoi ale Bisericii este "apărarea de acel rău, pe care-l numim demonul". Prin multiple fisuri, între care "seducțiile ideologice", acest vrăjitor turbulent, viclean și ocult "poate pătrunde și altera cu ușurință mentalitatea umană".

Știm astfel că această ființă obscură și turbulentă există cu adevărat, și că încă acționează cu viclenie trădătoare; este dușmanul ocult care seamănă erori și nenorociri în istoria umană. (...) Ar fi acesta un capitol important al doctrinei catolice care trebuie restudiat, asupra demonului și asupra influenței, pe care el o poate exercita asupra fiecărei persoane, precum și asupra comunităților, asupra unor întregi societăți sau asupra evenimentelor, în timp ce astăzi acest lucru nu prea există.

Ioan al XXIII-lea: demonul se combate cu credința

În lupta împotriva diavolului trebuie folosite "arme spirituale". Este ceea ce subliniază Papa Ioan al XXIII-lea, într-o perioadă a istoriei amenințată de războiul rece, în radio-mesajul din 1961 adresat întregii lumi "pentru înțelegerea neamurilor și liniștea familiei umane".

Voind să-l urmăm pe Sfântul Paul în avertismentele sale - care se referă la atitudinea împotriva acestor duhuri rele răspândite în aer -, este interesantă descrierea pe care el ne-o lasă despre fiecare bun luptător, pus la punct să fie pregătit împotriva adversarului său. "In omnibus perfecti stare: întăriți-vă în adevăr; îmbrăcați pe piept armura dreptății, încălțați-vă picioarele ca să fie rapide la cuceririle evangheliei păcii, evangelium pacis. Purtați scutul credinței împotriva căruia veți stinge săgețile aprinse ale Celui Rău; luați coiful mântuirii și sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu". O întreagă figurație de arme spirituale, prin care, preaiubiți frați și fii ai noștri, voi veți observa indicații ale ceea ce poate să fie, ceea ce trebuie să fie atitudinea bunului creștin în orice timp și circumstanță, și în fața oricărui eveniment. Război spiritual acela care vine de la Cel Rău și de la înclinațiile naturale indisciplinate; dar mereu război: și mereu flacără nefastă care totul poate pătrunde și distruge.

Francisc: Cel Rău seamănă dezbinare

În timpul pontificatului său, Papa Francisc amintește de mai multe ori că "nu se dialoghează niciodată" cu diavolul. "Isus - subliniază pontiful la Audiența generală din 27 decembrie 2023 - n-a dialogat niciodată cu diavolul, l-a alungat. Când a fost ispitit în pustiu, nu a răspuns cu dialogul; pur și simplu a răspuns cu cuvintele din Sfânta Scriptură, cu cuvântul lui Dumnezeu. Singurul răspuns posibil este cuvântul lui Dumnezeu. În omilia din timpul Liturghiei prezidate la 11 octombrie 2022 cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a începutului Conciliului Vatican II , Francisc subliniază că "bunul Păstor vede și vrea turma sa unită".

Conciliul ne amintește că Biserica, după imaginea Treimii, este comuniune. În schimb, diavolul vrea să semene neghina dezbinării. Să nu cedăm în fața lingușelilor sale, să nu cedăm în fața ispitei polarizării. De câte ori, după Conciliu, creștinii s-au străduit pentru a alege o parte în Biserică, fără a-și da seama că sfâșie inima Mamei lor! De câte ori s-a preferat să fie "suporteri ai propriului grup" în loc de a fi slujitori ai tuturor, mai degrabă progresiști și conservatori decât frați și surori, mai mult "de dreapta" sau "de stânga" decât ai lui Isus; de a se prezenta drept "păzitori ai adevărului" sau drept "soliști ai noutății" în loc de a se recunoaște fii umili și recunoscători ai sfintei Maici Biserici. Toți, toți suntem fii ai lui Dumnezeu, toți frați în Biserică, toți Biserică, toți. Domnul nu ne vrea așa: noi suntem oile sale, turma sa, și suntem așa numai împreună, uniți.

Ioan Paul al II-lea: diavolul nu poate împiedica împărăția lui Dumnezeu

Chiar dacă este puternic și viclean, diavolul este numai o creatură "subordonată voinței și stăpânirii lui Dumnezeu". Ioan Paul al II-lea, la Audiența generală din 20 august 1986, subliniază că "istoria omenirii se poate considera în vederea mântuirii totale, în care este înscrisă victoria lui Cristos".

Dacă Satana acționează în lume pentru ura sa împotriva lui Dumnezeu și a împărăției sale, acest lucru este permis de Providența divină care cu putere și bunătate ("fortiter et suaviter") conduce istoria omului și a lumii. Dacă acțiunea Satanei provoacă desigur multe daune - de natură spirituală și indirect și de natură fizică - fiecăruia și societății, el nu este totuși în măsură să anuleze finalitatea definitivă la care tind omul și toată creația, Binele.

La victoria lui Cristos asupra diavolului, conclude Papa Wojtyła, "participă Biserica". Și chiar dacă istoria pământească continuă să fie desfigurată de înșelătoriile diavolului, fiecare credincios este chemat să "lupte pentru triumful definit al Binelui".

(După Vatican News, 3 martie 2024)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat