Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Foto: Siciliani-Gennari/SIR
Ce sunt exercițiile spirituale?

de Alessandro Di Medio

Astăzi [miercuri, 21 februarie 2024], papa nu ține obișnuita audiență de miercuri, pentru că face, ca în fiecare an în Postul Mare, exercițiile spirituale.

Dar ce sunt exercițiile spirituale? Și ce înseamnă "a le face"?

Întrebăm o voce autoritară în această privință, de altfel îndrăgită fără îndoială de Papa Francisc: "Cu termenul de exerciții spirituale se înțelege orice formă de examinare a conștiinței, de meditație, de contemplație, de rugăciune vocală și mentală, și de alte activități spirituale, cum se va spune mai departe. De fapt, așa cum plimbarea, mersul și alergarea sunt exerciții corporale, tot așa se numesc exerciții spirituale diferitele moduri de a pregăti și a dispune sufletul să se elibereze de toate afecțiunile dezordonate și, după ce le-a eliminat, a căuta și a găsi voința lui Dumnezeu în organizarea propriei vieți în vederea mântuirii sufletului" (Sfântul Ignațiu de Loyola, prima adnotare în Exerciții Spirituale).

Așadar, sub termenul "exerciții spirituale" se adună diferite metode de rugăciune, al căror scop este să activeze sau să reactiveze facultățile noastre interioare la ascultarea cuvântului, așa încât să se ajungă, treptat, la cele trei finalități care în succesiune se prezintă celui care vrea să înainteze în viața spirituală, adică în experiența propriei filiații divine: înainte de toate, scopul purificator al contestării și al depășirii propriei mentalități carnale și a strategiilor sale înrădăcinate; a gusta experiența iertării lui Dumnezeu și a trecerii la o perspectivă nouă posibilă cu el, așadar a descoperi o alternativă la propria mentalitate din totdeauna, înseamnă a începe să se învețe lexicul discernământului, care permite să se urmărească scopul iluminator al adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu, și a cine suntem noi pentru el, așa încât să înaintăm tot mai mult spre scopul de unire, care nu este altceva decât intimitatea cu Domnul și păzirea raportului cu el.

Dacă este abil conducătorul exercițiilor, va fi stabilit în prealabil care dintre cele trei finalități s-o dea exercițiilor pe care le predică, pe baza destinatarilor săi: dacă aceea purificatoare, necesară desigur începătorilor, sau aceea iluminatoare, adaptată celui care, deja familiarizat cu metoda exercițiilor, trebuie să discearnă despre ceva din propria viață, sau încă aceea de unire, care se adresează persoanelor înrădăcinate în viața spirituală și este de folos pentru "a se întoarce la izvor" și a-și lua timp senin cu Domnul.

Ce se face în exercițiile spirituale?

Ne rugăm.

În exercițiile spirituale suntem însoțiți și introduși la o metodologie de rugăciune foarte disciplinată și ritmată după puncte de traversat unul după altul, așa încât să implice în mod integral și armonios toate facultățile interioare: memoria care amintește textele biblice propuse, imaginația care evocă scena descrisă acolo și îi aplică senzorialitatea, intelectul care se oprește și aprofundează, afectivitatea care degustă, voința care decide etc. Rodul acestei activități spirituale este apoi împărtășit și monitorizat zilnic în colocviile cu conducătorul care îl însoțește pe cel care face exercițiile.

Toate acestea "trezesc" sufletul nostru și îi permite să se vadă din punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la el, făcându-l să respire din nou cu adevărat, cel puțin pentru puțin timp, înainte ca praful rutinei zilnice să-l acopere din nou - și iată pentru ce este important, după ce s-au terminat exercițiile spirituale, să reușim să păstrăm flacăra mică a lor în cotidianitate. De fapt, exercițiile nu prea folosesc dacă nu ne induc să vedem necesitatea lor în cotidian: Isus a fost patruzeci de zile în pustiu, dar apoi în fiecare dimineață se retrăgea înainte de zori într-un alt loc pustiu ca să se roage (cf. Mc 1,35).

Așadar, provocarea adevărată a exercițiilor, exercițiul cel mai dificil este cel care se pune în fața noastră când ne întoarcem acasă: cum să nu pierdem scânteile de mângâiere adunate?

Tot Sfântul Ignațiu ne vine în ajutor, propunând exercițiul zilnic al examinării conștiinței. Nouă ni se poate părea banal, dar acest lucru se datorează faptului că de multe ori facem rău examinarea conștiinței, ca o contabilitate a sentimentelor de vină.

În realitate în fiecare seară ne este dată posibilitatea, în circa zece minute, să retrăim tot procesul exercițiilor, ba chiar, al întregii istorii a mântuirii, însă declinată în concretețea zilei noastre: pornind de la amintirea recunoscătoare a darurilor primite, mici sau mari, materiale sau spirituale, amintindu-le unul câte unul și mulțumind pentru ele, pot să văd cu mai multă claritate care a fost astăzi, nu în general, răspunsul meu la această iubire, și apoi examinarea eventualelor căderi și rezistențe ale mele capătă consistența unei relații care a lipsit. Cerând iertare pentru asta Donatorului și angajându-mă să veghez ziua următoare asupra unuia din punctele reieșite, mă predispun la o mai mare conștiință trează asupra a ceea ce în mod obișnuit mă acționează în mod automat. Apoi închei cu un Tatăl nostru, sau cu rugăciunea liturgică a Completoriului: în ambele cazuri îmi amintesc că ultimul cuvânt asupra vieții mele îl are filiația mea divină, adică paternitatea sa, care îmbrățișează fragilitatea mea și îmi dăruiește fiecare zi.

O, de am ajunge la acest nivel obișnuit de conștiință! De câte poveri necuvenite am fi eliberați... din fericire în fiecare an vine Postul Mare, pentru a ne aminti de necesitatea de a găsi spații și timpuri de deșert pentru o profundă revizuire a vieții și o întoarcere la izvorul sensului și al iubirii care să curgă generos pentru cei care vor să meargă în profunzime.

(După Agenția SIR, 21 februarie 2024)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat