Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

© Vatican Media
Omilia papei la Miercurea Cenușii (14 februarie 2024)

Când dai de pomană, când te rogi, când postești, ai grijă ca acest lucru să fie făcut în ascuns: de fapt, Tatăl tău vede în ascuns (cf. Mt 6,4). Intră în ascuns: aceasta este invitația pe care Isus o adresează fiecăruia dintre noi la începutul drumului Postului Mare.

A intra în ascuns înseamnă a ne întoarce la inimă, cum avertizează profetul Ioel (cf. Il 2,12). Este vorba de o călătorie din exterior spre interior, pentru ca tot ceea ce trăim, chiar și relația noastră cu Dumnezeu, să nu se reducă la exterioritate, la o ramă fără tablou, la o îmbrăcare a sufletului, ci să se nască dinăuntru și să corespundă mișcărilor inimii, adică dorințelor noastre, gândurilor noastre, simțirii noastre, nucleului originar al persoanei noastre.

Postul Mare ne cufundă, așadar, într-o baie de purificare și de despuiere: vrea să ne ajute să dăm la o parte orice "machiaj", tot ceea ce îmbrăcăm pentru a apărea adecvați, mai buni decât suntem. A ne întoarce la inimă înseamnă a ne întoarce la adevăratul nostru eu și a-l prezenta așa cum este, gol și despuiat, în fața lui Dumnezeu. Înseamnă să ne privim înăuntru și să conștientizăm cine suntem cu adevărat, dând la o parte măștile noastre pe care le purtăm, încetinind cursa freneziilor noastre, îmbrățișând viața și adevărul despre noi înșine. Viața nu este o recitare, iar Postul Mare ne invită să coborâm de pe scena ficțiunii, pentru a ne întoarce la inimă, la adevărul a ceea ce suntem. A ne întoarce la inimă, a ne întoarce la adevăr.

Pentru aceasta, în această seară, cu spirit de rugăciune și de umilință, primim pe cap cenușa. Este un gest care vrea să ne ducă din nou la realitatea esențială despre noi înșine: noi suntem praf, viața noastră este ca o suflare (cf. Ps 39,6; 144,4), dar Domnul - el și numai el, nu alții - nu permite ca ea să dispară; el adună și plăsmuiește praful care suntem, pentru ca să nu fie risipit de vânturile impetuoase ale vieții și să nu se dizolve în abisul morții.

Cenușa pusă pe capul nostru ne invită să redescoperim secretul vieții. Ne spun: Până când vei continua să îmbraci o armură care acoperă inima, până când te vei camufla cu masca aparențelor, vei arăta o lumină artificială pentru a te arăta invincibil, vei rămâne gol și uscat? În schimb, atunci când vei avea curajul de a-ți pleca fruntea pentru a te privi înăuntru, atunci vei putea descoperi prezența unui Dumnezeu care te iubește și te iubește dintotdeauna; în sfârșit, se vor fărâma coifurile pe care ți le-ai construit și vei putea să te simți iubit cu o iubire veșnică.

Soră, frate, eu, tu, fiecare dintre noi, suntem iubiți cu iubire veșnică. Suntem cenușă asupra căreia Dumnezeu a suflat suflarea sa de viață, suntem pământ pe care el l-a plăsmuit cu mâinile sale (cf. Gen 2,7; Ps 119,73), suntem praf din care vom învia pentru o viață fără sfârșit pregătită dintotdeauna pentru noi (cf. Is 26,19). Și dacă, în cenușa care suntem, arde focul iubirii lui Dumnezeu, atunci descoperim că din această iubire suntem plămădiți și că la iubire suntem chemați: a-i iubi pe frații pe care îi avem alături, a fi atenți la ceilalți, a trăi compasiunea, a exercita milostivirea, a împărtăși ceea ce suntem și ceea ce avem cu acela care se află în nevoie. De aceea, pomana, rugăciunea și postul nu se pot reduce la practici exterioare, ci sunt căi care ne conduc din nou la inimă, la esențialul vieții creștine. Ne fac să descoperim că suntem cenușa iubită de Dumnezeu și ne fac capabili să presărăm aceeași iubire asupra "cenușii" atâtor situații zilnice, pentru ca în ele să se renască speranță, încredere, bucurie.

Sfântul Anselm de Aosta ne-a lăsat acest îndemn, pe care în această seară îl putem însuși: "Fugi pentru scurt timp de la ocupațiile tale, lasă un pic gândurile tale tumultuoase. Îndepărtează în acest moment problemele grave și pune deoparte activitățile tale obositoare. Fii atent un pic la Dumnezeu și odihnește-te în el. Intră în interiorul sufletului tău, exclude totul în afară de Dumnezeu și ceea ce te ajută să-l cauți și, închizând ușa, caută-l. O, inima mea, spune acum cu toată ființa ta, spune acum lui Dumnezeu: Caut fața ta. Fața ta, Doamne, eu o caut" (Proslogion, 1).

Așadar, să ascultăm, în acest Post Mare, glasul Domnului care nu încetează să ne repete: intră în ascuns. Intră în ascuns, întoarce-te la inimă. Este o invitație mântuitoare pentru noi care adesea trăim la suprafață, care ne agităm pentru a fi observați, care avem nevoie mereu să fim admirați și apreciați. Fără a ne da seama, ajungem să nu mai avem un loc ascuns în care să ne oprim și să ne păzim pe noi înșine, cufundați într-o lume în care totul, chiar și emoțiile și sentimentele cele mai intime, trebuie să devină "social" - dar cum poate să fie social ceea ce nu izvorăște din inimă? Chiar și experiențele cele mai tragice și dureroase riscă să nu aibă un loc ascuns care să le păzească: totul trebuie să fie expus, arătat, dat ca hrană bârfei de moment. Și iată că Domnul ne spune: intră în ascuns, întoarce-te în centrul tău. Chiar acolo, unde locuiesc și atâtea frici, sentimente de vină și păcate, acolo Domnul a coborât, a coborât pentru a te vindeca și a te purifica. Să intrăm în camera noastră interioară: acolo locuiește Domnul, fragilitatea noastră este primită și suntem iubiți fără condiții.

Să ne întoarcem, fraților și surorilor. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. În aceste săptămâni din Postul Mare să dăm spațiu rugăciunii de adorație silențioasă, în care să rămânem în ascultare în prezența Domnului ca Moise, ca Ilie, ca Maria, ca Isus. Ne-am dat seama că am pierdut simțul adorației? Să ne întoarcem la adorație. Să aplecăm urechea inimii la Cel care, în tăcere, vrea să ne spună: "Eu sunt Dumnezeul tău: Dumnezeu de milostivire și de compasiune, Dumnezeul iertării și al iubirii, Dumnezeul duioșiei și al atenției. [...] Nu te judeca pe tine însuți. Nu te condamna. Nu te refuza pe tine însuți. Lasă ca iubirea mea să atingă cotloanele cele mai profunde și ascunse ale inimii tale și să-ți reveleze însăși frumusețea ta, o frumusețe pe care ai pierdut-o din vedere, dar care îți va deveni din nou vizibilă în lumina milostivirii mele". Domnul ne cheamă: "Vino, vino, lasă ca eu să pot șterge lacrimile tale și lasă ca gura mea să vină mai aproape de urechea ta și să-ți spună: Eu te iubesc, te iubesc, te iubesc" (H. Nouwen, In cammino verso l'alba [În drum spre zori], Brescia 1997, 233). Noi credem că Domnul ne iubește, că Domnul iubește?

Fraților și surorilor, să nu ne fie frică să ne despuiem de hainele lumești și de a ne întoarce la inimă, a ne întoarce la esențial. Să ne gândim la Sfântul Francisc, care, după ce s-a despuiat, l-a îmbrățișat cu toată ființa sa pe Tatăl care este în ceruri. Să ne recunoaștem pentru ceea ce suntem: praf iubit de Dumnezeu, chemat să fie praf îndrăgostit de Dumnezeu. Grație lui ne vom renaște din cenușa păcatului la viața nouă în Isus Cristos și în Duhul Sfânt.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat