Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 VIAȚA DIECEZEI 

Mesajul Sfântului Părinte Francisc
pentru a 58-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale
( 12 mai 2024)

Inteligența artificială și înțelepciunea inimii:
pentru o comunicare pe deplin umană

Iubiți frați și surori,

© Vatican Media
Evoluția sistemelor așa-numitei "inteligențe artificiale", asupra căreia deja am reflectat în recentul Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, modifică în mod radical și informația și comunicarea și, prin ele, unele baze ale conviețuirii civile. Este vorba de o schimbare care îi implică pe toți, nu numai pe profesioniști. Răspândirea accelerată a invențiilor minunate, ale căror funcționare și ale căror potențialități sunt indescifrabile pentru cea mai mare parte dintre noi, provoacă o stupoare care oscilează între entuziasm și dezorientare și ne pune în mod inevitabil în fața unor întrebări de fond: Așadar, ce este omul, care este specificul său și care va fi viitorul acestei specii a noastre numită homo sapiens în era inteligențelor artificiale? Cum putem rămâne pe deplin umani și să orientăm spre bine schimbarea culturală în desfășurare?

Pornind de la inimă

Înainte de toate, merită de eliberat terenul de lecturile catastrofale și de efectele lor paralizante. Deja în urmă cu un secol, reflectând asupra tehnicii și asupra omului, Romano Guardini invita să nu ne îndârjim împotriva "noului" în tentativa de "a păstra o frumoasă lume condamnată să dispară". Însă, în același timp, în mod insistent avertiza profetic: "Locul nostru este în devenire. Noi trebuie să ne inserăm îl ea, fiecare la locul propriu […], aderând la ea cu onestitate, dar rămânând totuși sensibili, cu o inimă incoruptibilă, la tot ceea ce este distructiv și inuman în ea". Și concludea: "Este vorba, e adevărat, de probleme de natură tehnică, științifică, politică; dar ele nu pot fi rezolvate decât pornind de la om. Trebuie să se formeze un nou tip uman, înzestrat cu o spiritualitate mai profundă, cu o libertate și o interioritate noi"[1].

În această epocă ce riscă să fie bogată în tehnică și săracă în umanitate, reflecția noastră nu poate să plece decât de la inima umană[2]. Numai înzestrându-ne cu o privire spirituală, numai recuperând o înțelepciune a inimii putem citi și interpreta noutatea timpului nostru și redescoperi calea pentru o comunicare pe deplin umană. Inima, înțeleasă biblic ca sediu al libertății și al celor mai importante decizii ale vieții, este simbol de integritate, de unitate, dar evocă și afectele, visele și este mai ales loc interior al întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea înțelepciunea inimii este acea virtute care ne permite să țesem împreună totul și părțile, deciziile și consecințele lor, înălțimile și fragilitățile, trecutul și viitorul, eu-l și noi-ul.

Această înțelepciune a inimii se lasă găsită de cel care o caută și se lasă văzut de cel care o iubește; îl previne pe cel care o dorește și merge în căutarea celui care este vrednic de ea (cf. Înț 6,12-16). Stă cu acela care acceptă sfaturi (cf. Prov 13,10), cu acela care are inima docilă, o inimă care ascultă (cf. 1Rg 3,9). Ea este un dar al Duhului Sfânt, care permite să vedem lucrurile cu ochii lui Dumnezeu, să înțelegem legăturile, situațiile, evenimentele și să le descoperim sensul. Fără această înțelepciune existența devine insipidă, pentru că tocmai înțelepciunea - a cărei rădăcină latină sapere o unește cu gustul (în it. sapore) - este cea care dă gust vieții.

Oportunitate și pericol

Nu putem pretinde această înțelepciune de la mașini. Deși termenul inteligență artificială l-a înlocuit de acum pe cel mai corect, folosit în literatura științifică, machine learning, însăși folosirea cuvântului "inteligență" este deviantă. Mașinile posedă desigur o capacitate nemăsurat mai mare față de om de a memora datele și de a le corela între ele, dar revine omului și numai lui să le decodifice sensul. Așadar, nu este vorba de a cere de la mașini să pară umane. Este vorba mai degrabă de a-l trezi pe om din hipnoza în care cade din cauza delirului său de atotputernicie, crezându-se subiect total autonom și autoreferențial, separat de orice legătură socială și uitând de faptul că este creatură.

În realitate, omul experimentează dintotdeauna că nu-și este suficient sieși și caută să depășească propria vulnerabilitate folosindu-se de orice mijloc. Pornind de la primele produse preistorice, folosite ca prelungiri ale brațelor, prin media folosite ca extensie a cuvântului, astăzi am ajuns la cele mai sofisticate mașini care acționează ca ajutor al gândirii. Însă fiecare din aceste realități poate să fie contaminată de ispita originară de a deveni ca Dumnezeu, fără Dumnezeu (cf. Gen 3), adică de a vrea să cucerească prin propriile forțe ceea ce ar trebui primit în schimb ca dar de la Dumnezeu și trăit în relația cu ceilalți.

În funcție de orientarea inimii, fiecare lucru din mâinile omului devine oportunitate sau pericol. Însuși trupul său, creat pentru a fi loc de comunicare și comuniune, poate deveni mijloc de agresivitate. În același mod, orice prelungire tehnică a omului poate fi instrument de slujire iubitoare sau de dominare ostilă. Sistemele de inteligență artificială pot contribui la procesul de eliberare de ignoranță și să faciliteze schimbul de informații între popoare și generații diferite. De exemplu, pot face să se obțină și să se înțeleagă un enorm patrimoniu de cunoștințe scris în epoci trecute sau să facă persoanele să comunice în limbi necunoscute pentru ele. Dar, în același timp, pot fi instrumente de "poluare cognitivă", de alterare a realităților prin narațiuni parțial sau total false și totuși crezute - și împărtășite - ca și cum ar fi adevărate. Este suficient să ne gândim la problema dezinformării pe care o înfruntăm de mulți ani în chestiunea fake news[3] și care astăzi se folosește de deep fake, adică de crearea și difuzarea de imagini care par perfect verosimile, dar sunt false (mi s-a întâmplat și mie să fiu obiectul lor), sau de mesaje audio care folosesc vocea unei persoane spunând lucruri pe care aceeași persoană nu le-a spus niciodată. Simularea, care este la baza acestor programe, poate fi utilă în unele domenii specifice, dar devine perversă acolo unde deformează raportul cu ceilalți și cu realitatea.

Am înțeles deja ambivalența primului val de inteligență artificială, cel al social media, atingând cu mâna, alături de oportunități, și riscurile și patologiile. Al doilea nivel de inteligențe artificiale generative marchează un salt calitativ indiscutabil. Așadar, este important să avem posibilitatea de a pricepe, a înțelege și a reglementa instrumente care în mâini greșite ar putea deschide scenarii negative. Ca orice alt lucru ieșit din mintea și din mâinile omului, nici algoritmele nu sunt neutre. De aceea este necesar să se acționeze preventiv, propunând modele de reglementare etică pentru a zăgăzui dezvoltările dăunătoare și discriminatorii, nedrepte din punct de vedere social, ale sistemelor de inteligență artificială și pentru a contrasta utilizarea lor în reducerea pluralismului, în polarizarea opiniei publice sau în construirea unei gândiri unice. Așadar, reînnoiesc apelul meu îndemnând "comunitatea națiunilor să lucreze unită cu scopul de a adopta un tratat internațional obligatoriu, care să reglementeze dezvoltarea și folosirea inteligenței artificiale în multiplele sale forme"[4]. Totuși, ca în orice domeniu uman, reglementarea nu este suficientă.

A crește în umanitate

Suntem chemați să creștem împreună, în umanitate și ca umanitate. Provocarea care ne este pusă în față este să facem un salt de calitate pentru a fi la înălțimea unei societăți complexe, multietnice, pluraliste, multireligioase și multiculturale. Ne revine nouă să ne interogăm cu privire la dezvoltarea teoretică și la folosirea practică a acestor noi instrumente de comunicare și de cunoaștere. Mari posibilități de bine însoțesc riscul ca totul să se transforme într-un calcul abstract, care reduce persoanele la date, gândirea la o schemă, experiența la o întâmplare, binele la profit și mai ales ca să se termine cu negarea unicității fiecărei persoane și a istoriei sale, cu dizolvarea concreteții realității într-o serie de date statistice.

Revoluția digitală ne poate face mai liberi, dar desigur nu dacă ne închide în modelele cunoscute astăzi ca echo chamber. În aceste cazuri, în loc să crească pluralismul informației, se riscă să ne aflăm pierduți într-o mlaștină anonimă, urmând interesele pieții sau ale puterii. Nu este acceptabil ca folosirea inteligenței artificiale să conducă la o gândire anonimă, la o asamblare de date necertificate, la o deresponsabilizare editorială colectivă. Reprezentarea realității în big data, oricât de funcțională ar fi pentru gestionarea mașinilor, implică de fapt o pierdere substanțială a adevărului lucrurilor, care împiedică o comunicare interpersonală și riscă să dăuneze însăși umanității noastre. Informația nu poate fi separată de relația existențială: implică trupul, faptul de a sta în realitate; cere să se pună în relație nu numai date, ci experiențe; cere fața, privirea, compasiunea în afară de împărtășire.

Mă gândesc la relatarea războaielor și la acel "război paralel" care se face prin campanii de dezinformare. Și mă gândesc la câți reporteri sunt răniți sau mor pe câmpul de luptă pentru a ne permite să vedem ceea ce au văzut ochii lor. Pentru că numai atingând cu mâna suferința copiilor, a femeilor și a bărbaților se poate înțelege absurditatea războaielor.

Folosirea inteligenței artificiale va putea contribui pozitiv în domeniul comunicării, dacă nu va anula rolul jurnalismului pe teren, ci dimpotrivă îi va fi alături; dacă va valoriza profesionalitățile comunicării, responsabilizând pe fiecare comunicator; dacă va restitui fiecărei ființe umane rolul de subiect, cu capacitate critică, a comunicării însăși.

Întrebări pentru astăzi și pentru mâine

Așadar, apar câteva întrebări spontane: cum se tutelează profesionalitatea și demnitatea lucrătorilor din domeniul comunicării și al informației, împreună cu aceea a utilizatorilor din toată lumea? Cum se garantează inter-operabilitatea platformelor? Cum se face în așa fel încât firmele care dezvoltă platforme digitale să-și asume propriile responsabilități față de ceea ce răspândesc și din care scot profit, în mod analog cu ceea ce se întâmplă pentru editorii din media tradiționale? Cum se fac mai transparente criteriile pe baza algoritmelor de indexare și de-indexare și a motoarelor de căutare, capabile să exalte sau să elimine persoane și opinii, istorii și culturi? Cum se garantează transparența proceselor informative? Cum se face evidentă paternitatea scrierilor și găsibile izvoarele, împiedicând acoperirea anonimatului? Cum se face clar dacă o imagine sau un material video reprezintă un eveniment sau îl simulează? Cum se evită ca sursele să se reducă la una singură, la o gândire unică elaborată algoritmic? Și, în schimb, cum se promovează un ambient potrivit pentru a proteja pluralismul și a reprezenta complexitatea realității? Cum putem face sustenabil acest instrument puternic, costisitor și extrem de energivor? Cum putem să-l facem accesibil și țărilor în curs de dezvoltare?

Din răspunsurile la aceste și la alte întrebări vom înțelege dacă inteligența artificială va ajunge să construiască noi caste bazate pe dominația informativă, generând noi forme de exploatare și de inegalitate; sau dacă, dimpotrivă, va aduce mai mult egalitate, promovând o informație corectă și o conștiință mai mare a trecerii de epocă pe care o traversăm, favorizând ascultarea nevoilor multiple ale persoanelor și ale popoarelor, într-un sistem de informație articulat și pluralist. Pe de o parte, se profilează spectrul unei noi sclavii, pe de altă parte, o cucerire de libertate; pe de o parte, posibilitatea ca puțini să condiționeze gândirea tuturor, pe de altă parte, aceea ca toți să participe la elaborarea gândirii.

Răspunsul nu este scris, depinde de noi. Revine omului să decidă dacă devine hrană pentru algoritme sau hrănește cu libertate propria inimă, fără de care nu se crește în înțelepciune. Această înțelepciune se maturează prețuind timpul și îmbrățișând vulnerabilitățile. Crește în alianța dintre generații, între cel care are amintirea trecutului și cel care are viziune de viitor. Numai împreună crește capacitatea de a discerne, de a veghea, de a vedea lucrurile pornind de la împlinirea lor. Pentru a nu rătăci umanitatea noastră, să căutăm Înțelepciunea care este înainte de orice lucru (cf. Sir 1,4), care, trecând prin inimile curate, pregătește prieteni ai lui Dumnezeu și profeți (cf. Înț 7,27): ne va ajuta să aliniem și sistemele inteligenței artificiale la o comunicare pe deplin umană.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 24 ianuarie 2024

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note

[1] Lettere dal lago di Como [Scrisori de la lacul Como], Brescia 20225, 95-97.

[2] În continuitate cu Mesajele pentru precedentele Zile Mondiale ale Comunicațiilor Sociale, dedicate întâlnirii persoanelor unde și cum sunt (2021), ascultării cu urechea inimii (2022) și vorbirii cu inima (2023).

[3] Cf. "Adevărul vă va elibera" (In 8,32). Fake news și jurnalismul de pace. Mesaj pentru a LII-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale, 2018.

[4] Mesaj pentru a LVII-a Zi Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2024, 8.
Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat